Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Högskolebibliotek

Hur kan högskolebibliotek betjäna studerande med läsnedsättning?

Registrerare av högskolebibliotek kan registrera sina studerande med läsnedsättning som användare av Celias talbokstjänst i kundhantering för högskolor. Vid sidan av studerande kan högskolebibliotek ansluta andra kunder med läsnedsättning som besöker biblioteket som användare av Celias talbokstjänst. Ett skriftligt intyg över läsnedsättning krävs inte.

På Celianet finns anvisningar för registrering av studerande som nätkund och redigering av kundens uppgifter.

Den studerande bör informeras om följande:

  • Högskolornas kursböcker som producerats av Celia har alltid maskinröst, Celia gör inte kursböcker med mänsklig röst.
  • Celia gör inte en tillgänglig version av en kursbok om boken finns i högskolebibliotekets samling som e-bok som man kan lyssna på med hjälpmedel för lyssnande.
  • Celia ger inte användarstöd för hjälpmedel, men kan i viss utsträckning ge råd och hänvisa till information. Celias möjligheter att ge råd på distans är dock mycket begränsade.

Högskolan kan hjälpa den studerande att lämna anskaffningsförslag på kursböcker, då produktionstiden för en ny kursbok som saknas i samlingen är 3 månader.

På Celianet finns anvisningar för studerande för att lyssna på böcker med app och lyssna i webbläsaren samt tips vid problem med koder.

På engelska finns det information om kursböcker, hjälpmedel för att lyssna och läsa, Celias användarregler och dataskyddet.

Föreslå en kursbok

Om en bok som en studerande behöver inte finns att få i tillgängligt format, kan högskolebiblioteket göra ett förslag på boken med en blankett. Det tar 3 månader att framställa ett bok.

För att man ska kunna göra ett anskaffningsförslag på boken för en studerande ska den studerande vara användare av Celias talbokstjänst och studera på en finländsk högskola antingen som närvarande eller studera på det öppna universitetet.

I slutskedet av studierna

När den studerande håller på att slutföra sin examen önskar vi att hen anvisas till att flytta sin kundrelation till det allmänna biblioteket i stället för att man avslutar kundrelationen. Meddela den studerande att hen kan be det allmänna biblioteket överföra sina uppgifter till biblioteket i fråga.

Anvisningar och information

Celias kundtjänst hjälper högskolebiblioteken i alla frågor och problemsituationer.

Vi har även producerat en kort video för studerande vid högskola om kurslitteratur som talbok:

Högskolebibliotekens årliga statistik