Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Produktionsbeslut

På sidan hittar du förslag och beslut gällande anskaffningar av grundskolans och gymnasiets böcker. Om du vill ha information om tidigare böcker som Celia producerat i enlighet med LP 2016, gå till Celianets webbsida  OPS 2016 / LP 2016 .

Hösten 2019 – hösten 2021 (uppdateras)

Aktivt medborgarskap (gymnasium) Produceras som ljudbok. Produceras inte som Luetus.
Ekonomin (SL2) (gymnasium) Produceras som ljudbok. Produceras inte som Luetus.
Energi Hälsokunskap 7-9 Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Expedition 1-6 Omgivningslära Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Expedition 6 omgivningslära Produceras som Luetus. Produceras inte som punktskriftsbok (tätt med glest).
Far and beyond 8-9 Produceras som Luetus.
Forum 6 historia Produceras inte som punktskriftsbok (tätt med glest).
Forum Samhällslära I-II Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Forum Samhällslära I Produceras som Luetus.
Forum Samhällslära II
Produceras som punktskriftsbok (tätt med glest).
Forum 9 Samhällslära Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
FY1 Fysiken som naturvetenskap (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Fysik Figura 7-9 Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Geoiden 7-9 Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
H1 Civilisation : världen i förändring Produceras inte som Luetus. Det finns som e-bok i Celias samling.
Hjärtat 6 Produceras som punktskriftsbok (tätt med glest). Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
HÄ1 Hälsans byggstenar (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
I tiden 7-9
Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Insikt 1-5 Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Insikt 3 Produceras som Luetus.
Jag i samhället – kort om samhället, lättare Produceras som ljudbok.
KE1 Kemi överallt (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Kielen päällä 7 Produceras som ljudbok.
Kielen päällä 8-9 Produceras som Luetus.
Kielen päällä 8-9 : Kielitietoinen Produceras som Luetus.
Korall 1. Livet och evolutionen Produceras som Luetus.
Korall 2. Ekologi och miljö Produceras som Luetus.
Kristendomens mångfald : RE2 (gymnasium) Produceras som Luetus.
Kulturspår Produceras som Luetus.
Lag och rätt : medborgarens lagkunskap (gymnasium)
Produceras som ljudbok.
Land : Finland i världen
Produceras som Luetus.
Land : världen vårt hem Produceras som Luetus. Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Liv : livet Produceras som DaisyTrio.
Liv : människan
Produceras som Luetus.
Liv : skogen Produceras som Luetus. Produceras inte som ljudbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Loistava juttu A, B, C och D: oppikirja
Produceras som ljudböcker.
Ma 1 Gemensam : Tal och talföljder Produceras som Luetus.
Ma2 – Ma7 Kort Produceras som Luetus.
New Profiles course 1-5 Produceras som Luetus.
Omvärlden 5-6 textbok
Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Ordresan 1-4 läsebok
Produceras inte som ljudböcker. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Ordval. Ask Produceras som Luetus.
Ordval. Embla Produceras som Luetus.
Ovi auki 1-5 Produceras som Luetus.
Prima 1 och 2 Produceras inte som ljudböcker. Man kan använda Språkresan -series ljudböcker i Celias samling istället.
PS. Socialpsykologi Produceras som Luetus.
Puls religion 4-6 grundbok Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Qué bien 8-9 Textbok Produceras som Luetus.
Qué bien 8-9 Övningsbok Produceras som Luetus.
RE 1 Religionens mångfald
 
Produceras inte som Luetus. Det finns som ljudbok i Celias samling.
SH1 Jag som studerande (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Sinne 1 Människans psykiska aktivitet och lärande Produceras inte som Luetus.
Språket i mig aktivitetsbok 7-9 Produceras inte som ljudböcker. Celia producerar inte arbetsböcker som ljudböcker.
Språket i mig textbok 7-9 Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Studentprov MO (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Tangent B Produceras inte som Luetus.
Zenit 1. En värld i förändring. Produceras som Luetus.
Öppna frågor 1 Produceras inte som Luetus.
Öppna frågor 2 Etik Produceras som Luetus
Österland: Finland före 1809 Produceras som Luetus