Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Produktionsbeslut

På sidan hittar du förslag och beslut gällande anskaffningar av grundskolans och gymnasiets böcker. Om du vill ha information om tidigare böcker som Celia producerat i enlighet med LP 2016, gå till Celianets webbsida  OPS 2016 / LP 2016 .

Hösten 2019 – Våren 2020 (uppdateras)

Energi Hälsokunskap 7-9 Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Expedition 1-6 Omgivningslära Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Far and beyond 8 Produceras som Luetus.
Forum Samhällslära 1 Produceras inte som ljudbok eller Daisy Trio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Fysik Figura 7-9 Produceras inte som ljudbok eller Daisy Trio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Hallonbåt 1-2, 3-4, 5-6
Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Hjärtat 6 Produceras inte som ljudbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Kielen päällä 8 Produceras som Luetus.
Kielen päällä 8 : Kielitietoinen Produceras som Luetus.
Land : världen vårt hem Produceras som Luetus.
Liv livet Produceras som Daisy Trio.
Liv : skogen Produceras som Luetus.
Megafon 1 Produceras inte som ljudbok. I enlighet med sina produktionsprinciper producerar Celia inte läroböcker på främmande språk.
Ordval. Ask Produceras som Luetus
Ordval. Embla Produceras som Luetus.
Qué bien 8. Övningsbok. Produceras som Luetus.
Tangent B Produceras inte som Luetus. Boken är inte publicerad.