Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Produktionsbeslut om böcker för grundskolan och gymnasiet

På sidan hittar du förslag och beslut gällande anskaffningar av grundskolans och gymnasiets böcker. Om du vill ha information om tidigare böcker som Celia producerat i enlighet med LP 2016, gå till Celianets webbsida  OPS 2016 / LP 2016 .

Hösten 2019 – våren 2024 (uppdateras)

Aktivt medborgarskap (gymnasium) Produceras som talbok. Produceras inte som Luetus.
Allihopa! 1
Produceras som punktskriftsbok.
Allihopa! 2
Produceras som Luetus.
Biokoden 9 Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Ekonomin (SL2) (gymnasium) Produceras som talbok. Produceras inte som Luetus. Du kan också lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker. Tillverkad som talbok eftersom innehållet i förlagets digitala bok inte var avlyssningsbart som det är idag.
Energi Hälsokunskap 7-9 Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Expedition 1-6 Omgivningslära Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Expedition 6 omgivningslära Produceras som Luetus. Produceras inte som punktskriftsbok (tätt med glest).
Far and beyond 8-9 Produceras som Luetus.
Fokus 6
Produceras som Luetus.
Forum 6 historia Produceras inte som punktskriftsbok: tätt med glest.
Forum Samhällslära I-II Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Forum Samhällslära I Produceras som Luetus.
Forum Samhällslära II
Produceras som punktskriftsbok: tätt med glest.
Forum 9 Samhällslära Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
FY1 Fysiken som naturvetenskap (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Fysik Figura 7-9 Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Geoiden 7-9 Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Hallonbåt 1-2, 3-4, 5-6
Produceras inte som talböcker. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Hallonbåt 5-6
Produceras som Luetus.
Hi1 Civilisation : världen i förändring (gymnasium) Produceras som Luetus. Det finns som e-bok i Celias samling. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Hi2 En värld – internationella relationer (gymnasium)
Det finns som talbok i Celias samling. Du kan också lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker. Tillverkad som talbok eftersom innehållet i förlagets digitala bok inte var avlyssningsbart som det är idag.
Hjärtat 6 Produceras som punktskriftsbok: tätt med glest. Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
HÄ1 Hälsans byggstenar (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
I tiden 7-9
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Insikt 1-5 Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Insikt 3 Produceras som Luetus.
Jag i samhället – kort om samhället, lättare Produceras som talbok.
Juttu luistaa a-d textbok Produceras inte som talböcker. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Katapult 1-2 texter
Produceras som Luetus.
Katapult 1-2 övningar Produceras som Luetus.
KE1 Kemi överallt (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Kielen päällä 7 Produceras som talbok.
Kielen päällä 8-9 Produceras som Luetus.
Kielen päällä 8-9 : Kielitietoinen Produceras som Luetus.
Korall 1-2 Produceras som Luetus.
Kristendomens mångfald : RE2 (gymnasium) Produceras som Luetus.
Kulturspår (gymnasium) Produceras som Luetus.
Lag och rätt : medborgarens lagkunskap (gymnasium)
Produceras som talbok.
Land : Finland i världen
Produceras som Luetus.
Land : världen vårt hem Produceras som Luetus. Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Liv : livet Produceras som DaisyTrio.
Liv : människan
Produceras som Luetus.
Liv : skogen Produceras som Luetus. Produceras inte som talbok eller DaisyTrio. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Loistava juttu A, B, C och D: oppikirja
Produceras som talböcker.
Ma 1 Gemensam : Tal och talföljder (gymnasium) Produceras som Luetus.
Ma2 – Ma8 kort (gymnasium) Produceras som Luetus.
Ma Kort Repetition (gymnasium)
Produceras som Luetus.
Megafon+
Produceras som Luetus.
Megafon 1
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Mosaik A: Religionernas värld Textbok
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
New Profiles course 1-5 Produceras som Luetus.
Omvärlden 5-6 textbok
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Ordresan 1-6 läsebok/textbok
Produceras inte som talböcker. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Ordval. Ask Produceras som Luetus.
Ordval. Embla Produceras som Luetus.
Ovi auki 1-6 Produceras som Luetus.
Perspektiv SL1 (gymnasium)
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Precis 1-7 (gymnasium)
Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Prima 1 och 2 Produceras inte som talböcker. Man kan använda Språkresan -series talböcker i Celias samling istället.
Principia FY1 Fysiken som naturvetenskap (gymnasium) Produceras som Luetus.
PS. Socialpsykologi Produceras som Luetus.
Puls religion 4-6 grundbok Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
På gång 1 Texter
Produceras som punktskriftsbok.
På gång 3 Texter
Produceras som Luetus. Produceras inte som punktskriftsbok.
På gång 3 Övningar
Produceras som Luetus. Produceras inte som punktskriftsbok.
Qué bien 8-9 Textbok Produceras som Luetus.
Qué bien 8-9 Övningsbok Produceras som Luetus.
RE 1 Religionens mångfald
 
Produceras inte som Luetus. Det finns som talbok i Celias samling.
Sanasampo (gymnasium) Produceras som Luetus.
SH1 Jag som studerande (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Sinne 1 Människans psykiska aktivitet och lärande Produceras inte som Luetus.
Självständighet? : Finlands nyare historia (gymnasium) Produceras som Luetus.
Språket i mig aktivitetsbok 7-9 Produceras inte som talböcker. Celia producerar inte arbetsböcker som talböcker.
Språket i mig textbok 7-9 Produceras inte som talbok. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala bok.
Stjärnan (Läsklurigt) Produceras som talbok.
Studentprov MO (gymnasium) Produceras inte som Luetus. Det är ett digitalt läromedel.
Tangent B Produceras inte som Luetus.
Thank you 4-6 textbok Produceras inte som talböcker. Du kan lyssna på innehållet i förlagets digitala böcker.
Trampolin 1-2, 3, 4, 5, 6
Produceras som Luetus.
Zenit 1. En värld i förändring. Produceras som Luetus.
Zooma in på biologi 7-9 Livet och evolutionen, delar 1-3 Produceras som talböcker.
Zooma in på biologi 7-9 Skogens ekosystem, delar 4-6 Produceras som talböcker.
Zooma in på biologi 7-9 Människan, delar 7-9 Produceras som talböcker.
Zooma in på fysik 7 – 9, del 1 och 2 Produceras som talböcker.
Zooma in på kemi 7-9, del 1 Produceras som talbok.
Zooma in på samhällslära 7-9 Produceras som talbok.
Öppna frågor 1 Produceras inte som Luetus.
Öppna frågor 2 Etik Produceras som Luetus
Österland: Finland före 1809 Produceras som Luetus