Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Lyssning i Celianet

 • Du lyssnar på böcker via Celianet som strömmande läsning, dvs. apparaten måste vara ansluten till internet under hela den tid du lyssnar.
 • Du kan lyssna med en surfplatta, smarttelefon eller dator.
 • Tjänsten finns också på svenska – vänligen kontakta Celias kundtjänst om du vill använda den.

(Observera att om du endast har registrerat dig som låntagare av cd-skivor, kan du inte lyssna på böcker via Celianet med dina koder. Du behöver alltså byta till talbokstjänsten.)

Så här lyssnar du på en talbok med webbläsaren

Börja läsa

Tjänsten för avlyssning med webbläsaren öppnas alltid direkt i Celianet. Du behöver inga separata program för att läsa – endast en utrustning med vilken du får kontakt med internet och koder till Celianet.

 • Börja med att logga in på Celianet och låna en bok som du vill lyssna på med webbläsaren. Du kan använda exempelvis sökfunktionen för att hitta en bok som du vill ha. Efter att du hittat boken, välj alternativet “Lyssning i Celianet”
 • Du kan lyssna på din lånebok via dina egna lån. Vänta ett ögonblick medan boken förbereds för avlyssning. Under förberedelserna hämtar systemet boken från Celias digitala arkiv och flyttar den till funktionen för läsning med webbläsare. Under denna tid visas texten “Vänta ett ögonblick, boken förbereds för att lyssnas via Celianet”
 • Uppdatera sidan efter en stund, vid behov flera gånger, tills texten “Lyssna” visas under boken. Klicka på texten. Efter ett ögonblick öppnas en vy för avlyssning med webbläsare på en separat sida. Nu kan du börja lyssna. Du kan stänga Celianet, om du vill.

Återlämning av lånade böcker och Förlängning av lånetiden

Celias webblån har en lånetid på 28 dagar, varefter böckerna återlämnas automatiskt. Om du vill kan du förlänga lånetiden innan böckerna återlämnas eller låna boken på nytt efter återlämningen.

Återlämning av lånade böcker
Välj uppe i Celianets navigeringsmeny länken “Mina lån”. Till höger om boken på sidan Mina lån välj “Ta bort från mina lån”.

Om du återlämnar en bok som lånats till Pratsam Reader, raderas boken samtidigt även där.

Förlängning av lånetiden
Välj uppe i Celianets navigeringsmeny länken “Mina lån”. Till höger om boken på sidan Mina lån välj “Förläng lånetiden”. Detta flyttar fram förfallodagen till 28 dagar från tidpunkten då lånet förlängs.

Instruktioner för att lyssna på en talbok med webbläsaren

I nedre kanten av den öppna sidan finns en funktionsmeny för dem som använder mus. Börja lyssna genom att klicka på Spela/Pausa-knappen. Du kan pausa avlyssningen genom att klicka på samma knapp. På båda sidorna om knappen finns pilknappar med vilka du kan gå 10 sekunder framåt eller bakåt i texten med ett enda musklick. Du hittar fler funktioner genom att klicka på menyknappen.

Om du använder tangentbordet, är kommandona kombinationer av Alt-knappen och en siffra:

Alt+2 börja eller pausa lyssnandet
Alt+1 hoppa 10 sekunder bakåt
Alt+3 hoppa 10 sekunder framåt
Alt + 4 öppna eller stäng en meny
Alt + 5 öppna inställningar
Alt + 6 öppna Information om denna publikation
Alt + 7 öppna innehållsförteckningen
Alt+8 öppna bokmärken
Alt + 9 lägg till ett bokmärke

Använda Meny

När du öppnar menyvyn kan du välja mellan innehållsförteckningen, information om boken, bokmärken eller inställningar.
För att återvända till bokvyn, klicka på knappen Stäng menyn.
I Menyn ser du först den funktion som du använde senast.

 • Med hjälp av innehållsförteckningen kan du gå till ett bestämt kapitel i boken. Med hjälp av siduppgifterna kan du gå till en bestämd sida i boken. Siduppgifterna anges inte i alla böcker. Läsningen fortsätter automatiskt från den punkt som du valde.
 • Programmet kommer ihåg var du slutade att lyssna förra gången.
 • Du kan också lägga bokmärken och flytta dig till ställen som du har markerat med bokmärken.
 • Från bokens uppgifter hittar du de grundläggande uppgifterna.
 • För att justera uppläsningsvolymen, gå till inställningarna. Om du avaktiverar den automatiska rullningen, kan du medan du lyssnar rulla läsningsvyn eller texten i böcker som innehåller text till ett annat ställe än det som du lyssnar på.

Sluta lyssna genom att stänga webbläsarsidan.