Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Läroböcker

Tillgänglighetsbiblioteket Celia tillhandahåller läroböcker som stöder studierna för personer som har svårt att läsa. Celias böcker underlättar läsandet.

Celia har ett brett utbud av läroböcker, såsom

 • talläroböcker, som man kan låna och lyssna på gratis i Celianet och appen Pratsam Reader
 • punktskrifts- och Luetus-böcker, som elever och studerande med synnedsättning kan använda i sina studier
 • DaisyTrio-böcker med talsyntes, som riktar sig till studerande med läsnedsättning vid yrkes- och högskolor.

Två personer sitter tillsammans vid ett bord. På bordet finns en dator samt häften och pennor. En tredje person sitter ensam vid bordet i bildens förgrund. Två personer har headset. Bild: Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Så här använder du läroböckerna

 1. Det kostar ingenting att använda Celias böcker. Användaren behöver ett personligt användarnamn för att kunna använda Celias talbokstjänst.
  En student med läsnedsättning kan ansöka om användarnamn via sin skola eller biblioteket.
  Speciallärare eller bibliotekarie kan registrera eleven i Celias talbokstjänst. Information till vårdnadshavare om Tillgänglighetsbiblioteket Celia.
 2. Du kan söka efter läroböcker i Celias samling.
  Så här söker och lånar du läroböcker.
 3. Om läroboken du behöver inte finns i Celias samling kan du göra ett anskaffningsförslag. Läs också publiceringsprinciperna för läromedel.

Produktionsbeslut

Produktionsbeslut för finskspråkiga läroböcker för grundskolan och gymnasiet finns på sidan Tuotantopäätökset peruskoulun ja lukion kirjoista. Produktionsbeslut för svenskspråkiga läroböcker finns på sidan Produktionsbeslut om böcker för grundskolan och gymnasiet..

Tillgängliga böcker enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet 2016 hittar du här. Sidan har inte uppdaterats sedan 2017, men nya böcker i samma bokserie finns på Celianet.

Prenumerera på Tillgänglighetsbiblioteket Celias nyhetsbrev och få aktuell information om Celias tjänster och böcker!

Innehåll i avsnittet Läröbocker