Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Användning av högskolebibliotekens eget e-material

Högskolebiblioteken har e-material av många olika slag som kan användas av studerande: e-böcker, e-tidningar och -artiklar, sökdatabaser, elektroniska lärdomsprov, kursmaterial på webben, elektroniskt kursmaterial och webbplatser.

Beträffande e-material betyder tillgänglighet att

  • materialet kan sökas också med hjälpmedel
  • materialet kan läsas med hjälp av ett tillgängligt läsprogram
  • materialets hela innehåll kan nås via fler än en sinneskanal

Många akademiska e-böcker kan läsas med olika hjälpmedel. Hjälpmedlen finns på Celianets sida Hjälpmedel för att lyssna och läsa.

Celia har tillsammans med yrkeshögskolorna skapat lärresursen Saavuta e-kirja (på finska), som fungerar som stöd vid bekantskap med och träning av funktioner som underlättar läsning av e-böcker, såsom att lyssna och justera bildskärmen. Exemplen i materialet är e-boktjänster som i allmänhet används i högskolor. Detta läromedel kan användas i både undervisning och självstudier.