Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Sökanvisningar

Innehåll

Så här söker du böcker på Celianet

Tillgänglighetsbiblioteket Celias böcker finns i kategorierna på Celianets ingångssida.

Du kan också använda Celianets bassökning eller avancerade sökning när du söker böcker. Du kan söka enligt boktitel, sökord eller ISBN-nummer. Om du skriver fel när du söker en bok, föreslår sökningen de närmaste tillgängliga alternativen.

Du kan också precisera sökresultatet med knappen Begränsa sökresultat, till exempel efter enkel sökning eller kategorisökning. Du kan avgränsa sökresultatet enligt typ av material, publikationsspråk eller publiceringsår.

Till exempel DaisyTrio-böcker för barn hittar du enkelt när du väljer kategorin Barn i Celianet. Därefter kan du välja en underkategori om du vill begränsa böckernas ämnesområde. Fortsätt att begränsa sökresultaten genom att välja DaisyTrio som typ av material.
Bildanvisning: Så här hittar du DaisyTrio-böcker i Celianet.

Du kan bläddra i Celianets bokutbud utan inloggning.

Om du är kund hos Celia rekommenderar vi att du loggar in på Celianet innan du söker och lånar böcker. När du är inloggad kan du se om boken redan kan lånas eller är under produktion. Du ser vilka typer av material du kan låna.

Bassökning

 • Skriv ett eller flera sökord efter varandra utan skiljetecken i fältet Sökord, t.ex. jansson tove eller tove jansson. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. Sökordet kan även vara bokens nummer.
 • Sökordet kan vara vilket som helst ord, till exempel författarens namn eller bokens titel, ett ord i beskrivningen eller bokens ämne. Sökordet kan till exempel också vara ett önskat bokformat, till exempel DaisyTrio eller punktskriftsbok.
 • Om du bara skriver början eller slutet av ordet, lägg till en stjärna * där ordet bryts. Ett ord kan bara ha en stjärna.
 • Standardalternativen visas på det språk som du har valt. Om du söker böcker på andra språk ska du först välja sökord, t.ex. titeln på boken, och därefter välja önskat språk vid Begränsa sökningen.
 • På sökresultatlistan får du sedan fram de böcker vars uppgifter innehåller ditt/dina sökord.

Exempel:

Sökord: jansson tove

Som sökresultat får du en förteckning över samtliga böcker i vilkas uppgifter orden tove och jansson förekommer. I praktiken får du således en förteckning över samtliga böcker som skrivits av Tove Jansson samt eventuellt till exempel böcker i vilkas uppgifter eller beskrivning Tove Jansson nämns. Det har ingen betydelse om du skriver för- eller efternamnet först.

Exempel:

Sökord: jansson inte tove

Som sökresultat får du en förteckning över samtliga böcker i vilkas uppgifter ordet jansson men inte tove förekommer. Med ordet Inte tar du bort ett ord från sökresultatet.

Exempel:

Sökord: träning eller löp*

Som sökresultat får du en förteckning över samtliga böcker i vilkas uppgifter ordet träning eller ord som börjar på löp* förekommer.

Exempel:

Sökord: katt

Om du inte lägger till en stjärna i slutet av sökordet, får du som sökresultat de böcker i vilkas uppgifter ordet katt förekommer, men inga böjningsformer eller sammansatta ord.

Exempel:

Sökord: katt*

Som sökresultat får du samtliga böcker i vilkas titel, beskrivning eller ämnesord följande ord ingår: katt, kattens, katter, kattsvans osv.

Exempel:

Sökord: *bild

Som sökresultat får du samtliga böcker i vilkas titel, beskrivning eller ämnesord förekommer ord som slutar på bild, t.ex. världsbild, ljusbild.

Exempel:

Sökord: krig historia

Sökresultatet inkluderar alla böcker i vilkas titel, beskrivning eller ämnesord både krig och historia förekommer.

Genresök

I Celia-böckernas uppgifter har genre-förkortningar lagts till, som anger verkets stilart. Du kan söka böcker efter deras genre genom att skriva genre-förkortningen i sökning.

Svenska genrer

Sökning på basis av publikationsspråk

En grundläggande sökning kan göras på två sätt:

1. Om du vill se alla talböcker som skrivits på ett visst språk skriver du först “talböcker” i sökfältet. Gör en sökning. Välj Begränsa sökresultat. Välj sedan önskat publiceringsspråk i rullgardinsmenyn och tryck sedan på Begränsa. Om du vill se alla olika materialtyper skriver du punkt ”.” i sökfältet. Därefter kan du begränsa sökresultaten.

2. Om du letar efter ett specifikt verk eller en viss genre på ett visst språk skriver du först exempelvis författarens namn eller ett önskat sakord i sökfältet. Gör en sökning. Därefter kan du begränsa sökresultatet efter publikationsspråk, enligt ovan.

I en avancerad sökning kan du välja publiceringsspråk i den första rullgardinsmenyn. Då öppnas en annan rullgardinsmeny där du kan välja önskat språk.

Sökning av läroböcker

Celia har producerat ett urval av läroböcker från olika förlag som talböcker. Läroböckerna finns i Celianet och Pratsam Reader-appen.

 • Du hittar läroböckerna uppdelade efter skolnivå i studiesökningskategorin på Celianets framsida.
 • Grundskolans, gymnasiets och de yrkesinriktade böckerna är dessutom indelade i undergrupper efter ämne.
 • Om du letar efter en specifik bok lönar det sig att söka på ISBN-numret, med hjälp av vilket du lätt hittar rätt version.
 • Sökningen med ISBN-numret fungerar både med bindestreck och som en nummerserie.

Sök med sökord

Du kan också söka läroböcker i den grundläggande sökningen genom att skriva in flera sökord i rad:

 • skolnivå, materialtyp (t.ex. grundskola talbok eller gymnasium läsning)
 • skolnivå ämne (t.ex. gymnasium biologi)
 • skolnivå materialtyp ämne (t.ex. grundskola DaisyTrio historia eller grundskola punktskriftsbok biologi)

Titta på videon om hur du hittar och lånar läroböcker med Pratsam Reader-appen

Så här väljer du textspråket för videon: Gå till inställningarna (kugghjulsikonen) längst ner till höger på videon – Undertexter – Automatisk översättning.