Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Föreslå en ny bok till Celias samling

Innehåll

Föreslå en skönlitterär bok eller faktabok

Du kan lämna in förslag på skönlitterära böcker eller faktaböcker till Celias samlingar på e-postadressen tjanster@celia.fi.

Läs på vilka grunder skönlitteratur och fakta väljs till Celias samlingar.

Du hittar Celias boknyheter för vuxna här och boknyheter for barn och unga här.

Föreslå en lärobok, kursbok eller en bok för urvalsprov

Innan du lämnar in ditt anskaffningsförslag:

  1. Föreslå endast sådant studiematerial som inte finns i bokform hos Celia. Du kan kontrollera det genom att söka boken. Om boken finns i Celianet, logga in att se om den kan vara lånas eller just reserveras.
  2. Om du inte hittar en bok för grundskolan eller gymnasiet i Celianet, kan du ytterligare kontrollera om den finns på sidan Produktionsbeslut. Om du inte hittar boken, kan du lämna in ditt anskaffningsförslag.
  3. Boken produceras inte, om boken finns som e-bok som är tillgänglig med hjälpmedel, till exempel e-bok som kan avlyssnas med olika appar och andra hjälpmedel eller läsas med att justera skärmen.
  4. De här produceras inte heller i Celia: bredvidläsningsmaterial (böcker som rekommenderas av kursledaren, men som inte är kursböcker), artiklar, föreläsningsmaterial eller delar av böcker, lagsamlingar (lagarna i FINLEX-databaset ) eller språkordböcker, utom i undantagsfall.
  5. Kursböckerna framställs inte som talböcker läst med mänsklig röst.
  6. Läs information om begränsningar och övrig information gällande läroböcker, kursböcker och böcker för urvalsprov.
  7. Beslutet om att boken produceras meddelas inte personligen, utan informationen publiceras i Celianet. Beslut gällande böcker för grundskolan eller gymnasiet publiceras i Produktionsbeslut.
  8. Ofullständigt ifyllda förslagsblanketter behandlas inte.

Läroböcker för grundskolan

Det finns upphandlingsperioder för läroböcker för grundskolan. Gör ditt anskaffningsförslag för nästa läsår under dessa perioder. En ny bok färdigställs på tre månader. Upphandlingsperioden för höstterminens läroböcker är 1.2–15.4. Upphandlingsperioden för vårterminens läroböcker är 1.8–30.9. Mer information om läroböcker för grundskolan.

Högskoleböcker

Produktionstiden för kursböcker för högskolor är tre månader. För särskilt krävande böcker kan produktionstiden vara längre. Mer information om kursböcker för högskolor.

Tillgängligt förhandsmaterial för urvalsprov

Det tillgängliga förhandsmaterialet för urvalsprovet publiceras tidigast efter att högskolan har publicerat uppgifterna om förhandsmaterialet på sin webbplats. Celia producerar inte förhandsmaterial för urvalsprov om materialet kan fås direkt i tillgängligt format från högskolan eller från förläggare på publiceringsdagen. Mer information om förhandsmaterial för urvalsprov.