Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Föreslå en ny bok till Celias samling

Föreslå en skönlitterär bok eller faktabok

Du kan lämna in förslag på skönlitterära böcker eller faktaböcker till Celias samlingar på e-postadressen tjanster@celia.fi.

Läs på vilka grunder skönlitteratur och fakta väljs till Celias samlingar.

Föreslå en lärobok, kursbok eller en bok för urvalsprov

Innan du lämnar in ditt anskaffningsförslag

  1. Föreslå endast sådant studiematerial som inte finns i bokform hos Celia. Du kan kontrollera det genom att söka boken. Om boken finns i Celianet, logga in att se om den kan vara lånas eller just reserveras.
  2. Om du inte hittar en bok för grundskolan eller gymnasiet i Celianet, kan du ytterligare kontrollera om den finns på sidan Produktionsbeslut. Om du inte hittar boken, kan du lämna in ditt anskaffningsförslag.
  3. Läs information om begränsningar och övrig information gällande läroböcker, kursböcker och böcker för urvalsprov.
  4. Beslutet om att boken produceras meddelas inte personligen, utan informationen publiceras i Celianet. Beslut gällande böcker för grundskolan eller gymnasiet publiceras i Produktionsbeslut.
  5. Ofullständigt ifyllda förslagsblanketter behandlas inte.

Anskaffningsförslag för grunskola kan lämnas:

  • Anskaffningsförslag för grundskolans läroböcker inför höstterminen ska lämnas in senast 1.2. – 15.4.
  • Anskaffningsförslag för grundskolans läroböcker inför vårterminen ska lämnas in senast 1.8. – 30.9.

Det tar 3 månader att producera en färdig kursbok för högskolestudier. För särskilt krävande böcker kan produktionstiden vara längre.

Föreslå studiematerial för anskaffning