Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Anvisningar för registrering

Allmän information

Registrera här

Guide till registrering (pdf)

Anvisningar för registering av en kund som lyssnar via nätet

Anvisningar för registrering av en CD-låntagare

Olika alternativ för registrering

 • på bibliotek
 • via telefon, om det är svårt för kunden att komma på bibliotek
 • via en fullmakt

Kundens identifiering sker med att be om personbeteckning.

Med registreringar via telefon undgå fela kontaktförsök och bestäm en viss telefontid och fastslå vem som ringer.

Mer information

Se videon om inledning av registrering av en ny användare (1 min 43 sek)
https://youtu.be/IC_arraPeAc

Ändra kunduppgifter

Du kan ändra kundens uppgifter efter begäran. Kunderna kan inte själva ändra sina e-postadress eller andra adresser.

 1. Logga in dig i Celianet med registrerarens koder.
 2. Öppna sidan Kundhantering och välj organisation. Andra sammanslutningar användar Bibliotek som deras alternativ.
 3. Sök uppgifterna fram med att skriva kundens personnummer i söklådan. Om kunden är skriven under din egen enhet, kan du leta uppgifterna fram även med att skriva kundens namn. Kontrollera att uppgifterna gäller den rätta personen!
 4. Öppna blanketten, gör ändringarna som behövs och spara ändringarna.

Radering av kunduppgifter

 • Radera kunduppgifter bara om kunden helt och hållet slutar att använda tjänsten (till exempel vid dödsfall).
 • Sök kundens uppgifter på samma sätt som för ändringar.
 • Gå till ändan av blanketten och välj “Ta bort”. Det öppnas ett textfält där du skriver orsaken till radering.
 • Om du ska ta bort uppgifterna av en CD-låntagare, kolla i blanketten om personen har varit med i bokklubbar. I sådana fall får kunden ännu en eller högst två sändelser med CD-skivor efter raderingen. Orsaken till detta är att skivorna framställs en och en halv månad innan de ska skickas till kunden.

Om skickandet av registreringsblanketten inte lyckas

 • Om du har problem med att skicka blanketten med korrekta upplysningar, försök göra registreringen med en annan webbläsare (Chrome, Firefox, Opera eller IE11).
 • Om registreringen inte lyckas av någon anledning (t.ex. kunden är en invandrare som inte har någon personbeteckning), skicka anmälningsblanketten till Celia.
  • Om personbeteckningen fattas, skriv i den motsvarande söklådan elva stycken av några märken, t.ex. 22222222222.
  • Även om det står något annat i blankettens text, skriv dina egna uppgifter under rubriken “Givare av utlåtande”.
  • I lådan “Berätta varför personen inte har registrerat sig som kund på biblioteket?” skriv att registreringen inte lyckades p.g.a…

Varför hjälper biblioteken kunder med läsnedsättning?

Vem registreras?

 • Biblioteken registrerar endast personer med läsnedsättning som användare av Celias talbokstjänst.
 • Rätt att använda material från Celia har alla personer, som har svårt att läsa på grund av lässvårigheter eller på grund av läsnedsättning som förorsakats av en skada eller sjukdom.
 • Biblioteken registrerar inte utbildare, vårdhem, lärare osv., utan ber dessa kontakta tjanster@celia.fi eller bekanta sig med texterna på webbplatsen celia.fi.

Bekräftande av läsnedsättning

 • Personer med läsnedsättning behöver inte uppvisa ett skriftligt intyg över läsnedsättningen. Det räcker med att personen muntligen meddelar att han eller hon har en läsnedsättning.
 • I samband med registreringen antecknas typen av läsnedsättning.
 • De som använder cd-samlingen av Celias talböcker på ett allmänt bibliotek tillfrågas inte om läsnedsättning, men om det är möjligt, görs i uppgifterna om kundgrupp en anteckning om att personen är Celia-användare.
 • Vid registreringen informeras kunden om vem som är berättigad att använda böcker som framställts av Celia och om begränsningar gällande användningen av böckerna.

Skötsel av ärenden för en annan person

 • Om det är svårt för kunden att komma till biblioteket och registreringen via telefonsamtal inte är möjlig, kan en anhörig eller bekant som kontaktperson sköta registreringen för kunden med en fullmakt.
 • När kontaktpersonen kommer till biblioteket för att sköta registreringen, visar han eller hon upp fullmakten och sin personbeteckning.
 • Registreringen görs i den personens namn som har läsnedsättning, anteckna kontaktpersonens namn i de fält som reserverats för detta.
 • Biblioteket behöver inte spara fullmakten. Kontaktpersonen kan i fortsättningen sköta eventuella ärenden i anslutning till boklån, och han eller hon behöver inte visa upp fullmakten på nytt.
 • Om ett allmänt bibliotek i sina samlingar har talböcker från Celia som cd-skivor, får kunder med läsnedsättning låna dem med sitt vanliga bibliotekskort utan muntligt intyg över läsnedsättning.

Barn och minderåriga skolelever

Grundskolor som registrerare

 • I början av 2018 får speciallärere rättighet att registrera elever med läsnedsättning till Celias talbokstjänst.
 • Läs mer på sidan Anvisningar för skolor.

Bibliotek som registrerare

 • Biblioteken tillämpar sina egna tillvägagångssätt och åldersgränser på barnkunder, till exempel barn under 15 år behöver vårdnadshavarens samtycke.
 • Vårdnadshavaren kan anmäla sitt minderåriga barn som kund, även om barnet inte är på plats.
 • Man kan börja använda talbokstjänsten hos Celia redan i fyra års ålder.
 • Den som önskar att ett barn under 4 år blir lånare av taktila böcker kan registrera barnet färdigt även som lånare av talböcker och skicka ett meddelande till tjanster@celia.fi, om att det är fråga om en lånare av taktila böcker.
 • Även om speciallärare kan registrera elever, kan bibliotek också fortfarande registrera barn och ungdomar precis som förr:
 • Enskilda vårdnadshavare kan komma till biblioteket för att registrera sitt barn.
 • När en skolklass besöker biblioteket, kan läraren ta med sig på förhand ifyllda tillståndsformulär celia.fi/info-bibliotek/, så att biblioteket kan registrera elever med läsnedsättning som användare av Celias tjänster. Biblioteket kan göra registreringarna efter klassens besök. Tillståndsformulären behöver inte sparas på biblioteket.