Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Gymnasium

Information om Tillgänglighetsbiblioteket Celias läroböcker för gymnasiet samt om stöd för lärande för gymnasister.

Gå till Kategorier på Celianets ingångssida för att söka böcker. Du kan också söka efter böcker med boktitel eller ISBN-nummer. Med ISBN kan du vara säker på att du hittar rätt bok.

En ung person med hörlurar på sitter framför en dator i biblioteket. I bakgrunden syns bokhyllor. På bordet ligger en penna och ett häfte. Bild Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Innehåll

Material samt stöd för lärande för studerande med synnedsättning

För studerande med synnedsättning erbjuder Tillgänglighetsbiblioteket Celia främst Luetus-böcker som kan läsas på dator. Om Luetus-boken har en bilaga med reliefbilder hittas den på Celianet men hjälp av bokens namn.

Celia har också ett antal talläroböcker. Sök efter dessa med lärobokens namn, eller med ISBN-nummer för att vara säker på att du hittar rätt lärobok.

Även skönlitteratur och facklitteratur i olika bokformat för ungdomar och vuxna kan användas som stöd för lärande och läsande, såsom talböcker och elektroniska böcker.

Studentexamen

Förbered dig på studentexamen genom att öva dig på att göra prov tillsammans med din lärare. Studerande med synnedsättning har rätt till specialarrangemang under proven. Kontakta Studentexamensnämnden för mer information.

Vi rekommenderar också att du tar en titt på tidigare prov för personer med synnedsättning på Yle Abimix. Alla prov har inte en lämplig version för personer med synnedsättning, så du kan behöva söka lite för att hitta dem.

Fråga om hjälp av Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Näkövammaisten liitto (synskadades förbund).

Lära sig punktskrift

Du kan lära dig punktskrift med hjälp av boken Moa och Ali, som riktar sig till vuxna. Du hittar den på Celianet.

Böcker för studerande med andra lässvårigheter

Celia har ett antal talläroböcker för studier. Skön- och facklitteratur i form av talböcker kan också användas som stöd för studier och läsning.

Hittade du ingen lämplig lärobok? Gör ett anskaffningsförslag

Se sidan Produktionsbeslut om böcker för grundskolan och gymnasiet för att kontrollera om läroboken redan är i produktion.

Om boken ännu inte är i produktion kan du föreslå den.