Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Nedladdning av böcker som filer

Nedladdning av talböcker eller elektroniska böcker

Om du vill låna böcker som du laddar ner, kan du låna både talböcker och elektroniska böcker.

 • Låna först boken så att du laddar ner den.
 • När du har lånat boken, tar det ungefär en minut innan den kan laddas ner.
 • Om du befinner dig på sidan Mina lån, bör du ibland uppdatera sidan, antingen genom att klicka på texten Uppdatera sidan eller med tangentkommandot F5.
 • När du kan börja ladda ner boken, syns meningen Ladda ner nu vid boken.
 • Det tar ungefär fem minuter att ladda ner boken, hastigheten på din nätförbindelse och bokens storlek inverkar på tiden.

Att hantera den nedladdade boken

 • När boken har laddats ner, sparas den vanligen på den plats i din dator där nedladdade filer brukar sparas. Platsen kan variera beroende på vilket användarsystem du har i din dator.
 • När du söker en bok som du laddat ner, kan du spara den på den plats i datorn där du vill.
 • Du bör varken öppna den nedladdade boken eller hantera dess filer enskilt.
 • Om du inte hittar den bok som du laddat ner, kan du söka på bokens titel med hjälp av sökfunktionen i din dator.
 • De nedladdade böckernas titlar är uppbyggda så, att understreck ersätter mellanslag och bokstäverna A och O ersätter Ä och Ö. Till exempel en bok med titeln Kuin jokin päättyisi, får följande utseende då den laddas ner: Kuin_jokin_paattyisi_ Barnes_Julian.
 • Som ett slutresultat av nedladdningen packas boken ihop i en zip-fil.
 • Om du vill överföra boken till en Daisy-spelare eller ett Windows-program, bör du plocka ut boken ur dess zip-fil.
 • Till Apples enheter kan man direkt överföra filer i zip-format.
 • När du har fått den nedladdade boken i önskat format, kan du överföra den till ett läsprogram eller en Daisy-spelare.
 • Med hjälp av ett minneskort eller en minnessticka kan du överföra böcker till en Daisy-spelare.
 • På ett minneskort eller en minnessticka kan du spara flera böcker.

När du plockar ut boken ur dess zip-fil, bör du se till att du flyttar den till en mapp där dess filer är lagrade. Att plocka ut boken ur dess packade format varierar från ett system till ett annat. Det vanligaste sättet att göra detta på är att med musen högerklicka på bokens fil och välja alternativet Flytta till mapp. Välj den mapp dit du vill flytta boken. Då flyttas den automatiskt till en ny mapp med bokens egen titel.

Lyssna på talböcker som laddats ner

För att lyssna på talböcker som laddats ner från nätet ska du installera ett Daisy-program (t.ex. den avgiftsbelagda Easy Reader) på din dator, så att du exempelvis kan fortsätta lyssna direkt från samma ställe efter ett avbrott.

Att lyssna med Windows

Användare av Celias webbtjänst kan lyssna på talböcker direkt via Celianet.

För att lyssna på talböcker som laddats ner, finns det kommersiella läsprogram, till exempel EasyReader. För support vänder du dig till återförsäljaren.

 Att lyssna med en Mac

Användare av Celias webbtjänst kan lyssna på talböcker direkt via Celianet .

För att lyssna på talböcker som laddats ner, har du två olika läsprogram att välja mellan:

ReadHear  och Olearia , som är ett gratis program.

Lyssning av nedladdade böcker med Daisy-spelare

Information om Daisy-spelare och deras anskaffning.

Gör så här:

 • Låna böcker för nedladdning i Celianet.
 • Ladda ned bok till datorn.
 • Packa upp bokfilen.
 • Flytta boken till ett minneskort eller USB-minne. Daisy-guiden hjälper dig att packa upp och flytta boken.
 • Lyssna på bok med Daisy-spelare.

Flytta nedladdad bok från dator till minneskort eller USB-minne med hjälp av Daisy-guiden

Vill du flytta böcker som du lånat i Celianet till Daisy-spelare eller mp3-spelare med hjälp av minneskort eller USB-minne? Du kan göra flyttningen enklare genom att ladda ned ett gratisprogram som heter Daisy-guiden till din dator

När du använder Daisy-guiden, behöver du inte längre packa upp zip-filerna. Programmet hittar böckerna som du har laddat ned och flyttar dem automatiskt till minneskortet eller USB-minnet.

Daisy-guiden fungerar på Windows-datorer.

Daisy-guiden är framtagen av datahanteringstjänsten vid Synskadades förbund med stöd av Penningautomatförbundet.

Läs bruksanvisningen och ladda ned Daisy-guiden på Synskadades förbunds webbplats .

 

När du har lyssnat färdigt på den nedladdade boken

De nedladdade böckernas mappar försvinner inte automatiskt. Eftersom böckerna tar mycket utrymme, bör du radera dem i takt med att du har lyssnap färdigt på dem. Om du tror att du någon gång igen vill lyssna på en bok, bör du ändå radera boken och sedan låna den på nytt när du vill.

 • Även de böcker som du lånar och laddar ner är dina personliga lån och endast avsedda för ditt eget bruk.
 • Du får under inga omständigheter distribuera böckerna och låta andra lyssna på dem.
 • Vid behov kan Celia spåra låntagarens identitet.
 • Missbruk anmäls till polisen och den som bryter mot reglerna får låneförbud.
 • Bekanta dig med Tillgänglighetsbiblioteket Celias användarregler.