Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Nedladdning av böcker som filer

Nedladdning av talböcker eller elektroniska böcker

Om du vill låna böcker som du laddar ner, kan du låna både talböcker och elektroniska böcker.

 • Låna först boken så att du laddar ner den.
 • När du har lånat boken, tar det ungefär en minut innan den kan laddas ner.
 • Om du befinner dig på sidan Mina lån, bör du ibland uppdatera sidan, antingen genom att klicka på texten Uppdatera sidan eller med tangentkommandot F5.
 • När du kan börja ladda ner boken, syns meningen Ladda ner nu vid boken.
 • Det tar ungefär fem minuter att ladda ner boken, hastigheten på din nätförbindelse och bokens storlek inverkar på tiden.

Att hantera den nedladdade boken

För att du ska kunna hantera den nedladdade boken, krävs en del inlärning och planering, så att du på det behändigaste sättet själv ska kunna använda dig av bokens funktioner. Använd lite tid för att pröva dig fram och planera, så att du i fortsättningen kan utnyttja de knep som är lättast för dig själv. När du har laddat ner flera böcker, blir du van vid hur det går till i praktiken. När det gäller att överföra böcker mellan olika enheter och program, kan man tyvärr inte ge några detaljerade råd, eftersom olika enheter och program beter sig på olika sätt.

 • När boken har laddats ner, sparas den vanligen på den plats i din dator där nedladdade filer brukar sparas. Platsen kan variera beroende på vilket användarsystem du har i din dator.
 • När du söker en bok som du laddat ner, kan du spara den på den plats i datorn där du vill.
 • Du bör varken öppna den nedladdade boken eller hantera dess filer enskilt.
 • Om du inte hittar den bok som du laddat ner, kan du söka på bokens titel med hjälp av sökfunktionen i din dator.
 • De nedladdade böckernas titlar är uppbyggda så, att understreck ersätter mellanslag och bokstäverna A och O ersätter Ä och Ö. Till exempel en bok med titeln Kuin jokin päättyisi, får följande utseende då den laddas ner: Kuin_jokin_paattyisi_ Barnes_Julian.
 • Som ett slutresultat av nedladdningen packas boken ihop i en zip-fil.
 • Om du vill överföra boken till en Daisy-spelare eller ett Windows-program, bör du plocka ut boken ur dess zip-fil.
 • Till Apples enheter kan man direkt överföra filer i zip-format.
 • När du har fått den nedladdade boken i önskat format, kan du överföra den till ett läsprogram eller en Daisy-spelare.
 • Med hjälp av ett minneskort eller en minnessticka kan du överföra böcker till en Daisy-spelare.
 • På ett minneskort eller en minnessticka kan du spara flera böcker.

När du plockar ut boken ur dess zip-fil, bör du se till att du flyttar den till en mapp där dess filer är lagrade. Att plocka ut boken ur dess packade format varierar från ett system till ett annat. Det vanligaste sättet att göra detta på är att med musen högerklicka på bokens fil och välja alternativet Flytta till mapp. Välj den mapp dit du vill flytta boken. Då flyttas den automatiskt till en ny mapp med bokens egen titel.

När du har lyssnat färdigt på den nedladdade boken

De nedladdade böckernas mappar försvinner inte automatiskt. Eftersom böckerna tar mycket utrymme, bör du radera dem i takt med att du har lyssnap färdigt på dem. Om du tror att du någon gång igen vill lyssna på en bok, bör du ändå radera boken och sedan låna den på nytt när du vill.

 • Även de böcker som du lånar och laddar ner är dina personliga lån och endast avsedda för ditt eget bruk.
 • Du får under inga omständigheter distribuera böckerna och låta andra lyssna på dem.
 • Vid behov kan Celia spåra låntagarens identitet.
 • Missbruk anmäls till polisen och den som bryter mot reglerna får låneförbud.
 • Bekanta dig med Celias användarregler.