Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Förslag på nya kursböcker

Föreslå en kursbok

Celia betjänar studeranden som har svårt att läsa en tryckt text på grund av lässvårigheter, funktionshinder eller sjukdom. En studerande med läsnedsättning kan lämna in anskaffningsförslag om obligatoriska kursböcker vid högskolor och om böcker som används som källa i lärdomsprov.

Anskaffningsförslag kan lämnas in året runt, det finns ingen särskild upphandlingsperiod.

Produktionstiden för böckerna är 3 månader. För särskilt krävande böcker kan produktionstiden vara längre. I fall kontaktas studeranden.

Gå till blanketten för anskaffningsförslag.

Studeranden måste studera vid en finländsk högskola. Man kan också framföra önskemål om böcker för studier vid ett öppet universitet. Celia framställer inte böcker för studerande som studerar för utländska examina eller delar av sådana examina.

För högskolestudier produceras i regel DaisyTrio-böcker med talsyntes för s.k. strömmande läsning, där man lyssnar via webben. DaisyTrio-böcker innehåller talsyntes, texten, tabellerna och bilder. Andra bokformat, till exempel Luetus-böcker eller e-böcker, produceras enligt prövning. Kursböckerna framställs inte som talböcker läst med mänsklig röst.

 

För lärdomsprov producerar Celia ett begränsat antal tillgängliga böcker.

För högskolestudier produceras inte

Boken produceras inte, om boken finns som e-bok som är tillgänglig med hjälpmedel, till exempel e-bok som kan avlyssnas med olika appar och andra hjälpmedel eller läsas med att justera skärmen.På Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi) hittar du läromedlet Saavuta e-kirja (på finska), som gör dig bekant med några funktioner som underlättar när du läser e-böcker.

De här  produceras inte heller i Celia:

  • bredvidläsningsmaterial (böcker som rekommenderas av kursledaren, men som inte är kursböcker)
  • artiklar, föreläsningsmaterial eller delar av böcker
  • lagsamlingar (lagarna i FINLEX-databaset)
  • språkordböcker, utom i undantagsfall.

Böcker på svenska och främmande språk i tillgängligt format finns också att få i:

Läs mera om principer för utgivning av olika läromedel