Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Beställning av kursböcker

Beställning av kursböcker i tillgängligt format

Gör anskaffningsförslag om kursböcker

Kontrollista innan man lämnar in anskaffningsförslag

Principer för framställning av böcker

Gör anskaffningsförslag om kursböcker

Med blanketten på Celias webbsida kan du göra anskaffningsförslag på sådana studieböcker, som inte finns att få i tillgängligt format på annat håll. Kontrollera således innan du fyller i blanketten att boken inte finns att få på annat håll. Observera att det tar 3 månader att producera en ny kursbok.

De kursböcker som högskolestuderande behöver framställs i regel som DaisyTrio-böcker, i vilka den tryckta bokens text ingår inläst av en talsyntes, varvid man kan lyssna på och läsa boken på skärmen på samma gång. Vid behov kan boken även produceras som en ljud-, punktskrifts- och Luetus-bok, men det tar man ställning till från fall till fall.

Högskolebiblioteket kan göra ett anskaffningsförslag för en studerande med läsnedsättning som studerar vid en finländsk högskola. Anskaffningsförslag kan fattas både för närvarande studerande och för dem som studerar på det öppna universitetet. Kontrollera innan du gör ett förslag att den studerande har anslutits som användare av Celias tjänster.

En högskolestuderande som använder Celias talbokstjänst kan även själv göra anskaffningsförslag på obligatoriska kursböcker som saknas i Celias utbud.

Kontrollista innan man lämnar in anskaffningsförslag

 • Kontrollera om boken finns i Celianet.
 • Kontrollera om boken finns tillgänglig på högskolebiblioteket eller stadsbiblioteket som e-bok, som kan användas med hjälpmedel (t.ex. skärmläsarprogram). Läs mer om e-böckernas tillgänglighet på Celias webbplats.
 • Kontrollera om boken finns att låna från MTM i Sverige (Myndigheten för tillgängliga medier). Om du hittar boken du behöver hos MTM kan du be Celias kundtjänst beställa den.
 • Kontrollera om boken finns att låna från andra nordiska specialbibliotek – Notai Danmark eller NLB i Norge. Om boken finns i det norska bibliotekets webbtjänst NLB eller i det danska bibliotekets webbtjänst Nota, kan den studerande som är Celias kund direkt bli kund i ovanstående bibliotek.
 • Kontrollera om boken är tillgänglig i tjänsten Bookshare. Logga först in i tjänsten med Celias testkoder, eftersom allt material inte är tillgängligt internationellt. Du får Celias testkoder genom att kontakta Celias kundtjänst. Om du hittar boken, ta reda på om högskolan betalar medlemskapet i Bookshare. Också Celia kan bekosta den studerandes årsmedlemskap. Kontakta i så fall Celias kundtjänst.
 • Kontrollera om boken är tillgänglig i tjänsten RNIB Bookshare. Testkoder är inte tillgängliga för tjänsten. Uppge de uppgifter som behövs vid registreringen till Celias kundtjänst, om du önskar ta i bruk användarkoderna
 • Kontrollera om boken (eller den artikel som behövs) finns på nätet t.ex. som pdf-fil. Med den avgiftsfria tjänsten RoboBraille kan man ändra en textfil t.ex. till en mp3-fil med talsyntes.

Produktionsprinciper

Celia producerar kursböcker i tillgängligt format för studerande med läsnedsättning i finländska högskolor om boken inte finns att tillgå i lämpligt tillgängligt format för kunden på annat håll. Innan ett beslut fattas om framställning av bok kontrolleras bokens tillgänglighet och boken fjärrlånas vid behov från utlandet. Celia kan även skaffa en användarrätt till boken för en viss tid, om framställningen av boken i Celias utbud inte är ändamålsenlig. Man kan även föreslå att kursbiblioteket skaffar boken i elektroniskt format att användas av studerande.

Allmänna principer:

Böcker som kan produceras vid Celia:

 • Endast böcker som hör till de obligatoriska kursfordringarna.
 • Enbart hela böcker produceras, inte artiklar.
 • Den nyaste upplagan av en bok.
 • Boken bör kunna anskaffas från en bokhandel eller ett bibliotek.

Böcker som inte framställs:

 • Ifall boken finns i tillgänglig form på internet, i elektronisk form eller om boken finns i tillgänglig form i studentbibliotekets egna samlingar, produceras den inte.
 • Celia producerar inte en bok ifall den redan finns tillgänglig som talbok.
 • Celia producerar varken Finlands lagbok (FINLEX – Statens databank för förordningar finns på internet) eller ordböcker i språk.
 • Böcker som är svåra att producera i tillgänglig form t.ex. pga. sällsynt språk eller stor mängd av bilder som är svåra att beskriva.

På beställning framställer Celia följande antal böcker som behövs för examensarbeten för studerande med läsnedsättning:

 • Proseminarium: 5 verk
 • Laudaturseminarium: 8 verk
 • Pro gradu-avhandling: 8 verk
 • Licenciatarbete: 10 verk
 • Doktorsavhandling: 15 verk

I de fall där produktionen hopar sig garanterar man jämlik service genom att framställa böckerna i den viktighetsordning som kunden har meddelat.