Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Förslag på nya kursböcker

Föreslå en kursbok

Anskaffningsförslag kan göras av studerande vid högskolor i Finland som har läsnedsättning på grund av dyslexi, funktionshinder eller sjukdom. Celia framställer inte böcker för studerande som studerar för utländska examina eller delar av sådana examina.

 • Anskaffningsförslag kan göras av en kund som lyssnar via nätet.
 • Kursböckerna framställs i huvudsak som DaisyTrio-böcker som framställs med talsyntes, och som dessutom innehåller texten, tabellerna och bilder. Kursböckerna framställs inte som talböcker läst med mänsklig röst.
 • Efter övervägande kan boken också framställas som en tillgänglig Luetus-bok eller e-bok.
 • Det tar cirka 3 månader att framställa en bok.
 • Kontrollera om boken redan finns på Celianet innan du skickar ett anskaffningsförslag.
 • Kontrollera även om boken finns att få på ditt bibliotek i form av en e-bok som också kan avlyssnas med hjälpmedel eller applikationer. Om en bok finns i tillgängligt format på annat håll, det kan påverka produktionsbeslut.
 • Gå till blanketten för anskaffningsförslag.

Böcker på svenska och främmande språk i tillgängligt format finns också att få i:

Vilka tillgängliga böcker framställer Celia?

Celia producerar kursböcker i tillgängligt format för studerande med läsnedsättning i finländska högskolor om böckerna inte finns att tillgå i lämpligt format för kunden på annat håll.

Celia framställer inte:

 • böcker som finns att få i tillgängligt format på andra håll, till exempel e-böcker som kan avlyssnas med olika appar och andra hjälpmedel för avlyssning av böcker
 • Finlands Lag (Statens författningsdatabas FINLEX finns på nätet)
 • ordböcker på olika språk
 • bredvidläsning
 • artiklar eller delar av böcker
 • böcker som är särskilt svåra att producera i tillgänglig form t.ex. på grund av att de är skrivna på ett sällsynt språk eller innehåller bilder som är svåra att beskriva.

För avhandlingar framställer Celia vid behov följande antal tillgängliga böcker:

 • Proseminarium: 5 verk
 • Laudaturseminarium: 8 verk
 • Pro gradu-avhandling: 8 verk
 • Licentiatavhandling: 10 verk
 • Doktorsavhandling: 15 verk