Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Statistik och kundenkäten

Statistik för undervisnings- och kulturministeriet

Varje år i början av året för de allmänna biblioteken verksamhetsstatistik om förra årets situation till UKM:s statistik.

Om användning av Celias tjänster efterfrågas två siffror:

1. Kunder: 

2. Utlåning: Antalet utlån av Celias CD-skivor i biblioteket

  • Samla uppgifter om de Celias CD-skivor som biblioteket lånar till sina användare. Siffran läggs också till helhetsutlåningen.
  • Skriv antalet utlån eller en uppskattning av antalet, om skivorna inte har blivit katalogiserade.

Celias statistik

2022

Antal utlån av Celias talböcker och kunder enligt postanstalter 2022

Resultat av kampanjen Det var en gång en bok

  • Kampanjen Det var en gång en bok ägde rum i biblioteken 8.9.-23.9.2022.
  • Syftet var att öka medvetande om bibliotekets roll som långivare av tillgängligt material i form av Celias talböcker.
  • Flera bibliotek även uppdaterade sina egna kunskaper om Celias tjänster.
  • Det tar sin tid att få det slutliga resultatet men några tendenser kan man se redan nu.
  • Antalet nya Celia-registreringar vid biblioteken har minskat jämnt efter året 2019. På bilden visas hur kurvan har börjat gå uppåt under kampanjen och strax efter den.
  • Öppna kartan över kommuner  
  • På kartan har markerats med gul färg de 183 kommuner där det gjorts nya registreringar under tiden 1.9-3011.2022. Därmed kan man säga att i två tredjedel av kommuner är Celias tjänster bekanta och registreringen fungerar bra.
  • Den färdiga kartan har blivit modifierad så att en del av kommunerna har målats med gul färg. CC BY-SA 3.0.

2021

Antal utlån av Celias talböcker och kunder enligt postanstalter 2021

2020

Antal utlån av Celia talböcker och kunder enligt postanstalter 2020

2019

Antal utlån och kunder enligt postanstalter 2019

2018

Antal utlån enligt postanstalter 2018

2017

Antal utlån enligt postanstaler 2017

2016

Antal utlån enligt postanstalter 2016

Bibliotekens Celia-registreringar i kommuner ända till slutet av 2016 (kumuleras, inte enbart år 2016)

Utlåning av Celias CD-talböcker via bibliotekens samlingar under 2016

2015

Celias enkät om kundbelåtenhet 2015

Statistik om utlån som gjorts av kunder registrerats i sitt bibliotek:
Antal utlån enligt biblioteken 2015

Statistik om utlån gjorts av alla privatpersoner som använder sig av Celias tjänster:
Antal utlån enligt postanstalter 2015