Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Statistik och kundenkäten

Statistik för undervisnings- och kulturministeriet

Varje år i början av året för de allmänna biblioteken verksamhetsstatistik om förra årets situation till UKM:s statistik.

Om användning av Celias tjänster efterfrågas två siffror:

1. Kunder: 

  • Logga in dig i Celianet med registerarens koder och öppna rubriken Kundhantering.
  • Välj bilden Bibliotek.
  • På nästa sida strax under rubriken hittar du den rätta siffran av registrerade kunder i ditt bibliotek.
  • Räkna samman också antalet personer som lånat Celias CD-talböcker eller en uppskattning av antalet.
  • Obs! I statistiken behövs det antalet i sin helhet, inte enbart kunder som registrerats i årets lopp.

2. Utlåning: Antalet utlån av Celias CD-skivor i biblioteket

  • Samla uppgifter om de Celias CD-skivor som biblioteket lånar till sina användare. Siffran läggs också till helhetsutlåningen.
  • Skriv antalet utlån eller en uppskattning av antalet, om skivorna inte har blivit katalogiserade.

Celias statistik

2021

Antal utlån av Celias talböcker och kunder enligt postanstalter 2021

2020

Antal utlån av Celia talböcker och kunder enligt postanstalter 2020

2019

Antal utlån och kunder enligt postanstalter 2019

2018

Antal utlån enligt postanstalter 2018

2017

Antal utlån enligt postanstaler 2017

2016

Antal utlån enligt postanstalter 2016

Bibliotekens Celia-registreringar i kommuner ända till slutet av 2016 (kumuleras, inte enbart år 2016)

Utlåning av Celias CD-talböcker via bibliotekens samlingar under 2016

2015

Celias enkät om kundbelåtenhet 2015

Statistik om utlån som gjorts av kunder registrerats i sitt bibliotek:
Antal utlån enligt biblioteken 2015

Statistik om utlån gjorts av alla privatpersoner som använder sig av Celias tjänster:
Antal utlån enligt postanstalter 2015