Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Anvisningar för registrering

Välj alternativ:

Registrera här

Snabbguide till registrering (pdf)

Mer information

Se videon om inledning av registrering av en ny användare (1 min 43 sek)

Om skickandet av registreringsblanketten inte lyckas

 • Om du har problem med att skicka blanketten med korrekta upplysningar, försök göra registreringen med en annan webbläsare (Chrome, Firefox, Opera eller IE11).
 • Om registreringen inte lyckas av någon anledning (t.ex kunden är  en invandrare som inte har någon personbeteckning), skicka anmälningsblanketten till Celia.
  • Om personbeteckningen fattas, skriv i den motsvarande söklådan elva stycken av några märken, t.ex. 22222222222.
  • Även om det står något annat i blankettens text, skriv dina egna uppgifter under rubriken “Givare av utlåtande”.
  • I lådan “Berätta varför personen inte har registrerat sig som kund på biblioteket?” skriv att registreringen inte lyckades p.g.a…

Varför hjälper biblioteken kunder med läsnedsättning?

Vem registreras?

 • Biblioteken registrerar endast personer med läsnedsättning som användare av Celias talbokstjänst.
 • Rätt att använda material från Celia har alla personer, som har svårt att läsa på grund av lässvårigheter eller på grund av läsnedsättning som förorsakats av en skada eller sjukdom.
 • Biblioteken registrerar inte utbildare, vårdhem, lärare osv., utan ber dessa kontakta tjanster@celia.fi eller bekanta sig med texterna på webbplatsen celia.fi.

Bekräftande av läsnedsättning

 • Personer med läsnedsättning behöver inte uppvisa ett skriftligt intyg över läsnedsättningen. Det räcker med att personen muntligen meddelar att han eller hon har en läsnedsättning.
 • I samband med registreringen antecknas typen av läsnedsättning.
 • De som använder cd-samlingen av Celias talböcker på ett allmänt bibliotek tillfrågas inte om läsnedsättning, men om det är möjligt, görs i uppgifterna om kundgrupp en anteckning om att personen är Celia-användare.
 • Vid registreringen informeras kunden om vem som är berättigad att använda böcker som framställts av Celia och om begränsningar gällande användningen av böckerna.

Skötsel av ärenden för en annan person

 • Om det är svårt för kunden att komma till biblioteket, kan en anhörig eller bekant som kontaktperson sköta registreringen för kunden med en fullmakt.
 • När kontaktpersonen kommer till biblioteket för att sköta registreringen, visar han eller hon upp fullmakten och sin personbeteckning.
 • Registreringen görs i den personens namn som har läsnedsättning, anteckna kontaktpersonens namn i de fält som reserverats för detta.
 • Biblioteket behöver inte spara fullmakten. Kontaktpersonen kan i fortsättningen sköta eventuella ärenden i anslutning till boklån, och han eller hon behöver inte visa upp fullmakten på nytt.
 • Om ett allmänt bibliotek i sina samlingar har talböcker från Celia som cd-skivor, får kunder med läsnedsättning låna dem med sitt vanliga bibliotekskort utan muntligt intyg över läsnedsättning.

Barn och minderåriga skolelever

Grundskolor som registrerare

 • I början av 2018 får speciallärere rättighet att registrera elever med läsnedsättning till Celias talbokstjänst.
 • Läs mer på sidan Anvisningar för skolor.

Bibliotek som registrerare

 • Biblioteken tillämpar sina egna tillvägagångssätt och åldersgränser på barnkunder, till exempel barn under 15 år behöver vårdnadshavarens samtycke.
 • Vårdnadshavaren kan anmäla sitt minderåriga barn som kund, även om barnet inte är på plats.
 • Man kan börja använda talbokstjänsten hos Celia redan i fyra års ålder.
 • Den som önskar att ett barn under 4 år blir lånare av taktila böcker kan registrera barnet färdigt även som lånare av talböcker och skicka ett meddelande till tjanster@celia.fi, om att det är fråga om en lånare av taktila böcker.
 • Även om speciallärare kan registrera elever, kan bibliotek också fortfarande registrera barn och ungdomar precis som förr:
 • Enskilda vårdnadshavare kan komma till biblioteket för att registrera sitt barn.
 • När en skolklass besöker biblioteket, kan läraren ta med sig på förhand ifyllda tillståndsformulär celia.fi/info-bibliotek/, så att biblioteket kan registrera elever med läsnedsättning som användare av Celias tjänster. Biblioteket kan göra registreringarna efter klassens besök. Tillståndsformulären behöver inte sparas på biblioteket.