Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Anvisningar och stöd

Anvisningar, stöd och råd för Celias personkunder om hur de kan lyssna på talböcker och låna böcker.

Händerna på ett tangentbord på en bärbar dator, på vars skärm du kan se förstasidan av Celianet-talbokstjänsten med texten Välkommen till Celianet, fältet för sökning av böcker samt en boksökning.

Som personkund på Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Alla Celias tjänster är avgiftsfria för kunderna. Alla som har svårt att läsa en tryckt bok kan bli kund.

Du kan ansluta dig som kund hos Celia på biblioteket eller vid läroanstalten. Som kund får du koderna för inloggning i Celianet och kan börja använda tjänsterna. För ytterligare information se Celia.fi.

Tips!:

Gå med i den offentliga stödgruppen för Celias webbtjänster på Facebook. Gruppen upprätthålls av Celia och den ger dig råd, stöd och tips om hur du använder Celias webbtjänster.

Böcker för alla-gruppen på Facebook ger dig tips om böcker i Celianet och inspirerar dig till att läsa.

Ändringar i uppgifter och avslutande av kundrelation

  • Meddela ditt bibliotek, din läroanstalt eller Celias kundtjänst tjanster@celia.fi om dina kontaktuppgifter ändrats. Meddela också om du avslutar din kundrelation med Celia.
  • En CD-låntagare kan använda en spelare från Synskadades förbund. Underhåll och återlämning av enheten: daisy@nkl.fi, tfn 09 3960 4040.

Har du glömt användarnamnet

  • Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenordet, kan du beställa ett nytt: Celianet.fi/losenordet
  • Observera att lösenorden för Celianet och Pratsam Reader-applikationen är olika om du inte har bytt dem själv.

Första inloggningen och egna inställningar

Bekanta dig också med Tillgänglighetsbiblioteket Celias användningsregler.

Låna talböcker från de andra nordiska länderna

Som användare av Celias tjänster kan du också låna talböcker från tjänster för personer med läsnedsättning i de andra nordiska länderna.

Innehåll i avsnittet Anvisningar och stöd