Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Celia-användarnamn för bibliotek

Biblioteket har flera olika användarnamn för användning av Celias tjänster.

Huvudanvändares användarnamn

Registrerarens användarnamn

Bibliotekets CELA-användarnamn

Användarnamn för övningsbruk

Bibliotekspersonalen kan

 • testa själv och visa för kunderna hur man lånar och lyssnar på talböcker i Celianet
  • Personliga användarnamn och lösenord för huvudanvändaren / registrerare  eller bibliotekets CELA-användarnamn
 • testa själv och visa för kunderna hur man lånar eller lyssnar på Celias talböcker med applikationen
  • Pratsam Reader-användarnamn och lösenord som kopplats till bibliotekets CELA-användarnamn
 • ger handledning i hur man använder tjänsterna, t.ex. utlåning eller lyssning
  • Handleder vid behov att söka teknisk hjälp från en lokal aktör (t.ex. seniororganisationer, lokala föreningar för synskadade)
 • registrera kunder som användare antingen i Celias talbokstjänst eller i CD-klubbtjänsten
  • personliga användarnamn för huvudanvändaren / registrerare
 • använda Celianets gemensamma användarnamn för att låna talböcker
 • upprätthålla en samling av Celias CD-talböcker på biblioteket där personer med läsnedsättning kan låna skivor med sitt bibliotekskort utan registrering i Celia
 • be om tillfälliga användarnamn och lösenord för övningsbruk från Celia för utbildning av personalen
 • be i oklara fall stöd av Celia tjanster@celia.fi.

Lösenorden

 • Byt ditt lösenord en gång varje år.
 • Om du har glömt dina personliga användarkoder eller ditt lösenord, be dem på nytt i adressen  www.celianet.fi/sv/be-losenordet-pa-nytt.
 • Om du har glömt användarkoder till bibliotekets gemensamma Celianet-konto eller koder till den gemensamma appen Pratsam Reader, fråga bibliotekets huvudanvändare.

Huvudanvändarens användarnamn

 • Huvudanvändarens användarnamn och lösenord är personliga.
 • Det finns endast en huvudanvändare på biblioteket.
 • Celia skapar huvudanvändarens användarnamn och skickar lösenordet.
 • Huvudanvändaren skapar ett eget användarnamn för varje bibliotekstjänsteman som registrerar kunder i Celias tjänster.
 • Huvudanvändaren förvaltar förteckningen över registrerare.
 • Huvudanvändaren kan också själv registrera kunder i Celias tjänster.
 • Huvudanvändaren kan låna och lyssna på böcker på nätet. Till Pratsam Reader-applikationen loggar man dock in med Pratsam Reader-användarnamnet som kopplats till bibliotekets gemensamma CELA-användarnamn.
 • Om huvudanvändaren byts, ta kontakt med Celia.

Registrerarens användarnamn

 • Registrerarens användarnamn och lösenord är personliga.
 • Varje bibliotekstjänsteman som registrerar kunder till Celias tjänster har eget användarnamn och lösenord.
 • Bibliotekets huvudanvändare skapar användarnamn och lösenord för registrerare.
 • Registreraren registrerar kunder i Celias tjänster och förvaltar kunduppgifterna.
 • Registreraren ser uppgifterna för alla kunder som registrerarna på det egna biblioteket lagt till.
 • Registreraren kan låna och lyssna på böcker på nätet. Till Pratsam Reader-applikationen loggar man dock in med Pratsam Reader-användarnamnet som kopplats till bibliotekets gemensamma CELA-användarnamn.

Bibliotekets CELA-användarnamn

 • Biblioteket har alltid minst ett CELA-användarnamn som kan användas för att låna och lyssna på böcker på nätet t.ex. för testbruk.
 • Nätutlåningens CELA-användarnamn passar också för Pratsam Reader-applikationen (användarnamnet är det samma som för Celianet, lösenordet är dock ett annat).
 • CELA-användarnamnet används gemensamt av biblioteket.
 • Med CELA-användarnamnet kan man inte registrera kunder eller se registreringsvyn.
 • Biblioteket kan be Celia att lägga till möjligheten att låna även CD-skivor på samma konto eller ha ett annat CELA-användarnamn för utlån av CD-skivor. Läs mer här: Samling av Celias CD-talböcker på biblioteken.

Användarnamn för övningsbruk

 • För övning av registrering samt utlåning och avlyssning av böcker.
 • De lämpar sig väl t.ex. för gemensam utbildning för biblioteken och för självständig övning efter utbildningen.
 • Personliga användarnamn och lösenord för användning av Celianet och Pratsam Reader-applikationen.
 • Användarnamnen är i kraft 2–3 veckor efter beställningen.
 • Användarnamn kan beställas för 1–45 personer åt gången.
 • Användarnamn och lösenord för övningsbruk beställs på adressen tjanster@celia.fi.