Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Tillgänglighetsutlåtanden

Tillgänglighetsutlåtanden för Celias webbtjänster

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen celianet.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.celia.fi och har upprättats 11.9.2020. Webbplatsen publicerades ursprungligen 20.3.2017. Tjänstens tillgänglighet har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Den här webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

Vi kommer att rätta till de konstaterade bristerna under året 2022.

Följande innehåll uppfyller ännu inte kraven

Brister i möjlighet att uppfatta
 • WCAG 1.3.3 (A)) och 1.4.1 (A) Webbplatsen innehåller några anvisningar som kräver visuell observation och som inte är begripliga för skärmläsaren.
 • WCAG 1.4.3 (AA) Kontrasten mellan färgen på texten och bakgrunden är inte tillräckligt bra på vissa sidor.
Brister gällande hanterbarheten
 • WCAG 2.1.1 (A) och 2.1.2 (A) Alla funktioner på sidorna är inte tillgängliga med endast tangentbordet. Undermenyerna är inte åtkomliga med endast tangentbordet.
 • WCAG 2.4.4 (AA) Alla länktexter på webbplatsen är inte tillräckligt tydligt formulerade. Skärmläsaren läser upp huvudnavigeringens språk och förkortningen som ett ord, vilket kan göra det svårt för vissa användare att uppfatta språklänkar.
 • WCAG 2.4.6 (AA) Vissa sidor på webbplatsen har rubriker som inte är placerade i logisk ordning. Vissa rubriknivåer används inte och alla rubriker har inte markerats som rubriker i HTML-koden.
 • WCAG 2.4.7 (AA) Tangentbordsmarkören avtecknar sig inte tillräckligt tydligt i sidfoten, vid sidnavigeringen eller på några av knapparna.
Brister i begripligheten
 • WCAG 3.1.1 (A) och 3.1.2 (AA) Språket inte angivits rätt för alla sidor på registreringssidan.
 • WCAG 3.1.1 (A) och 3.1.2 (AA) Celianets läsprogram har en felaktig språktagg. Bokklubbarnas språk har inte angivits rätt i registreringsformuläret.
Brister i möjlighet att uppfatta och i hanterbarhet
 • WCAG 1.3.2 (A) och 2.4.3 (AA) Läsordningen för innehållet är inte konsekvent på alla sidor för sådana användare som använder sig av tangentbordet. Ingångssidans läsordning är inte konsekvent då man använder skärmläsare. Skärmläsaren flyttar inte över till meddelandet i bekräftelse- och felmeddelandena, utan läser det först efter sidans rubrik. I sökresultaten har skärmläsaren svårt att hitta från en länk till en annan, och även i webbläsarens läsprogram för talböcker och på webbtjänsternas sida för vanliga frågor är det svårt för skärmläsaren att hitta rätt. I registreringssidans formulär och i formuläret för anskaffningsförslag uteblir uppläsningen av en del av hjälptexterna när man rör sig i formuläret med tabbtangenten.
 • WCAG 1.4.2 (A) och 2.2.2 (A) Webbplatsen innehåller ljudfiler som publicerats innan lagen trädde i kraft och i vilka det förekommer problem (i spelarens kontroller) när man lyssnar på dem med skärmläsaren i en mobil enhet. Lyssning i Celianet har tekniska lösningar som inte helt uppfyller kriterierna. En mobilapp och andra lyssningsmetoder är tillgängliga för användarna.
Brister i möjlighet att uppfatta och i hanterbarhet
 • WCAG 1.3.1 (A) och 3.3.2 (A) Vissa formulär innehåller kryssrutor eller alternativknappar som inte är grupperade och namngivna med hjälp av rätt attribut.
Brister i möjlighet att uppfatta och i hanterbarhet
 • WCAG 1.3.1 (A), 4.1.1 (A) och 4.1.2 (A) Den semantiska strukturen är inte logisk på alla sidor för skärmläsaren. Beskrivningar saknas i iFrame på vissa sidor.
 • WCAG 1.3.1 (A), 4.1.1 (A) och 4.1.2 (A) Strukturen i formuläret för anskaffningsförslag är invecklad för skärmläsaren. Knappnamnen är inte beskrivande i läsprogrammet från tredje part.
Brister som innebär att webbplatsen inte är möjlig att uppfatta, inte är hanterbar, begriplig och robust
 • WCAG 1.3.5 (AA), 2.4.5 (AA), 2.5.3 (A), 3.3.2 (A) och 4.1.3 (AA) I vissa fall får användaren ingen tydlig respons från skärmläsaren, om att t.ex. en meny öppnats eller stängts, utloggningen lyckats eller om att ett lån förbereds. Användaren får ingen respons om att ett bokmärke lagts till i lyssning i Celianet. Användaren får inte tydlig respons från skärmläsaren då registreringsformuläret fylls i.
Brister i hanterbarhet och begriplighet
 • WCAG 2.1.4 (A), 3.2.4 (AA), 3.3.1 (A), 3.3.2 (A) och 3.3.3 (AA) Formulärfälten är svåra att aktivera med vissa skärmläsare. Att ta bort och lägga till avancerade sökkriterier är också svårt att gestalta med skärmläsare. Namntaggarna är felaktigt mappade till formulärfälten i vissa formulär. Tipsinnehållet i formulärfälten på registreringssidan försvinner när fältet aktiveras. Fokuset flyttar inte till sökresultat efter en sökning i formuläret. En del av knapparna i formulären visas vilseledande nog som inaktiva.
 • WCAG 2.1.4 (A), 3.2.4 (AA), 3.3.1 (A), 3.3.2 (A) och 3.3.3 (AA). Det uppstår problem då man fyller i vissa formulärfält med skärmläsare, även i registreringsformulären.
 • WCAG 2.4.5 (AA) och 3.2.3 (A) Webbplatsens navigering är inte tydlig för alla användargrupper: webbplatsens huvudnavigering visas annorlunda i skärmläsaren än på den synliga webbplatsen. Skärmläsaren läser inte alla knappar då man navigerar på sidan och menystrukturen gestaltas inte tillräckligt väl för den som använder skärmläsaren. HTML-koden för sidnavigeringen är placerad på olika ställen på olika sidor, vilket gör det svårt att gestalta en sida.

Omfattas inte av lagstiftningen

Webbplatsen innehåller pdf- och Word-filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte uppfyller alla tillgänglighetskriterier.

En del av webbplatsens anvisningar är ljudfiler som saknar textmotsvarigheter. Lagd till före 23.9.2020.

Det finns videor på Celias Youtube-kanal som släpptes före 23.9.2020. Vissa videor saknar undertexter eller beskrivande tolkning.

Webbplatsen Celianet.fi har flera länkar till webbplatsen Celia.fi. Tillgänglighetsutlåtandet för Celia.fi beskriver tillgänglighetsbristerna på den aktuella webbplatsen.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?

Vänligen ge oss respons om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen. Vi lovar att svara på responsen vi inom 14 dagar. Vi tar i första hand emot respons per e-post: saavutettavuuspalaute@celia.fi. Om du inte har möjlighet att skicka din respons per e-post kan du ringa Celias kundtjänst: 0295 333 050 (mån–tor kl. 9–11, fre stängt).

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ämbetsverkets webbplats innehåller anvisningar om hur man lämnar in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 333 060

 


Tillgänglighetsutlåtande för appen Pratsam Reader

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen Pratsam Reader och har upprättats 18.6.2021. Tjänstens tillgänglighet har granskats av en utomstående expertorganisation. Utlåtandet sågs senast över 22.6.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Pratsam Reader -mobilapplikationen (version 5.4.1) på iOS och Android.

Fullgörandestatus

Mobilapplikationen är delvis förenlig med kraven på WCAG 2.1 A- och AA-nivå. Exemplen på bristande förenlighet förtecknas nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Vi kommer att rätta till de konstaterade bristerna under åren 2021 och 2022.

Följande innehåll uppfyller ännu inte kraven

Android och iOS:

 • Kontrasten är inte tillräckligt stor med vissa texter och andra element. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Det finns brister med alternativa texter på en del av knappar och andra kontroller: vissa texter är på engelska och på indexet knapparnas statusar är motsatta med de verkliga ställningarna. (WCAG 1.1.1, 4.1.2, EN 11.5.2.5)
 • Laddningen av sökresultat meddelas inte till användare av skärmläsare. (EN 11.5.2.15)
 • En del böcker har bilder utan alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
 • Det kan vara utmanande att använda sovtimern, t.ex. användare av skärmläsare från ingen feedback medan de justerar tidsinställningar. (WCAG 1.3.1, EN 11.5.2.15)
 • Det kan vara utmanande att lägga till ett bokmärke. Formulärfältena saknar etiketter och det är svårt att begripa röstanteckningarna med en skärmläsare. (WCAG 3.3.2, EN 11.5.2.15)

Android:

 • Det är omöjligt att använda appen med ett tangentbord: man når inte sidhuvudet vilket innehåller bland annat menyn. Ljudbokens kontroller går inte heller att nå med tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Fokusering med hjälpmedel innebär ytterligare utmaningar, t.ex. fokuset försvinner från knappar när man gör en röstanteckning och länkar inom boksbeskrivningarna är inte nåbara. (WCAG 2.4.3)
 • Alla applikationens knappar har inte angetts i kod som knappar, vilket gör det svårt att begripa dom med en skärmläsare. (WCAG 4.1.2, EN 11.5.2.5)
 • Bokinformation har länkar som skiljer sig från ytterligare innehållet med enbart färg. (WCAG 1.4.1)
 • Applikationens rubriker går inte att skilja med en skärmläsare, eftersom rubrikerna har inte angetts i kod som rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • På inställningarna tolkar skärmläsaren allting som en stor lista, fast i verkligheten det handlar om flera listor med rubriker och knappar. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, EN 11.5.2.5, 11.5.2.9)

iOS:

 • Vyn med bokhyllan och bokens innehåll ändrar inte textstorleken efter inställningarna man gör på operativsystemnivån. (WCAG 1.4.4, EN 11.7)
 • Om bokhyllan är tom, det går inte att fokusera på den alls med en skärmläsare. (WCAG 2.4.3)
 • Fokuset försvinner när man använder ett tangentbord i bokens läsvy och länkarna inom innehållet är inte nåbara med tangentbordet. (WCAG 2.1.1, 2.4.7)
 • Fokuset flyttas direkt till knappen när man får en notifikation, vilket betyder att en användare med en skärmläsare måste ta ett steg tillbaka för att kunna läsa innehållet av själva notifikationen. (WCAG 2.4.3)

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?

Vänligen ge oss respons om du upptäcker problem med tillgängligheten på appen. Vi lovar att svara på responsen vi inom 14 dagar. Vi tar i första hand emot respons per e-post: saavutettavuuspalaute@celia.fi. Om du inte har möjlighet att skicka din respons per e-post kan du ringa Celias kundtjänst: 0295 333 050 (mån–tor kl. 9–11, fre stängt).

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ämbetsverkets webbplats innehåller anvisningar om hur man lämnar in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 333 060