Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Skolans olika användarkonton

Skolor kan använda tre olika slags användarkonton. Nedan anges mer information om olika användarkonton.

Skolans gemensamma användarkonto

 • Kontot behövs för att slå samman både registrerare och elever under samma skola.
 • Med kontot kan man låna böcker t.ex. för inskolning eller att lyssna på i specialklassen.
 • Med kontot kan man lyssna på böcker t.ex. i Celianet eller appen Pratsam Reader.
 • Användarnamnet börjar med Cela.
 • Skolspecifikt, kan användas gemensamt av lärarna.
 • Användarkontots lösenord skickas till skolans kontaktperson.

Registrerarens användarkonto

 • Med kontot registreras eleverna och uppdateras deras uppgifter vid behov.
 • Men kontot kan man låna talböcker genom Celianet.
 • Användarnamnet är en e-postadress.
 • Kontot är personligt av datasekretesskäl; varje lärare som fungerar som registrerare har ett eget konto.
 • Celia skickar registreringskoderna som ett skyddat e-postmeddelande efter att skolans anmälan behandlats.
 • Om du glömmer användarnamnet och lösenordet återställ dem till din e-post härifrån: https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/.
 • Ta kontakt med Celias kundtjänst (e-post eller chat) om du inte alls har fått användarnamn och lösenord.
 • Skolan bör vara Celias samfundskund för att läraren ska få användarnamn och lösenord för att registrera eleverna. Celias kundtjänst kan ta reda på om skolan redan är kund.
 • Meddela lärarnas e-postadresser till Celias kundtjänst om er skola behöver användarnamn och lösenord för nya speciallärare som behöver registrera elever: tjanster@celia.fi.

Utbildarkonto

 • Kontot används för att bekanta sig med Celias material och handleda elever.
 • Med kontot kan man låna talböcker både i Celianet och i appen Pratsam Reader.
 • Användarnamnet börjar med Cela.
 • Ansöks med en blankett via Celias webbplats.
 • Samma funktioner som för eleverna.
 • Man kan inte registrera elever med detta konto.