Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Högskolebibliotek

Hur kan högskolebibliotek betjäna studerande med läsnedsättning?

Registrerare av högskolebibliotek kan registrera sina studerande med läsnedsättning som användare av Celias talbokstjänst i kundhantering för högskolor. Vid sidan av studerande kan högskolebibliotek ansluta andra kunder med läsnedsättning som besöker biblioteket som användare av Celias talbokstjänst.

Högskolebibliotek kan hjälpa studerande att göra anskaffningsförslag på kursböcker.

Vid registreringen kan högskolebibliotek ge en guide för nya kunder till högskolestuderande:
Guiden för nya kunder (pdf)
Guiden för nya kunder (Word)

Högskolebibliotek kan ge Guiden för nya kunder på engelska (pdf) eller Guiden för nya kunder på engelska (Word) till internationella studenter. Också på engelska finns det information om kursböcker, hjälpmedel för att lyssna och läsa, Celias användarregler och dataskyddet .

Celias kundtjänst hjälper högskolebiblioteken i alla frågor och problemsituationer.

Vi har även producerat en kort video för studerande vid högskola om kurslitteratur som talbok: