Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Tillgängliga böcker för högskolestudier

Celia erbjuder högskolestuderande med läsnedsättning som studerar i Finland de tentamens- och kursböcker som de behöver i tillgängligt format.

Innehåll

Celia producerar kursböcker och förhandsmaterial för urvalsprov för personer med läsnedsättning

Man kan lämna in anskaffningsönskemål till Celia om kursböcker som saknas. Om en bok finns i tillgängligt format på annat håll, det kan påverka produktionsbeslut. Anvisning för att föreslå en kursbok.

Celia producerar beställningar som har kommit in till ett överenskommet datum av förhandsmaterial för urvalsprov till högskolor. Materialet produceras i tillgängligt format för sökande med läsnedsättningar. De som söker till högskolor utanför den gemensamma antagningen borde kontakta Celias kundtjänst om urvalsprovmaterialet.

Böcker på svenska och främmande språk i tillgängligt format finns också att få i: