Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Bookshare

Högskolestuderande kan söka böcker för sina studier på den amerikanska Bookshare-tjänsten. Även personer som behöver facklitteratur kan använda tjänsten. Tjänsten är gratis för användare av Celias talbokstjänster. Böckerna i tjänsten är huvudsakligen på engelska.

I enlighet med Bookshares medlemsvillkor kan personer med följande läsnedsättning registreras i tjänsten:

 • dyslexi eller inlärningssvårighet
 • synrelaterade problem
 • fysisk läsnedsättning.

Om läsnedsättningen orsakas av något annat, såsom autism, utvecklingshämning, koncentrationssvårigheter eller depression, är personen inte berättigad att gå med i Bookshare-tjänsten.

Så här aktiverar du Bookshare

 1. Gå till adressen www.bookshare.org/.
 2. Logga in för att hitta böcker med Celias testkoder. Du får dina personliga användarkoder från Celias kundtjänst eller ditt eget universitetsbibliotek.
  När du är inloggad får du de resultat som finns tillgängliga för Celias kunder.
 3. Om du hittar boken som du behöver, kan du få den även om du inte kan ladda ned den med Celias koder. Logga ut med Celias testkoder och anmäl dig som medlem i Bookshare. Observera att du samtycker till att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES-länderna när du tar i bruk Bookshare-tjänsten.
 4. Efter anmälan ska du begära att en person (som uppfyller Bookshare-tjänstens kriterier) vid din högskola eller vid hälsovården ger ett utlåtande om din läsnedsättning och undertecknar Proof of Disability-blanketten, som kan laddas ner från ditt Bookshare konto.
 5. Skicka det undertecknade formuläret till Bookshare eller be din högskola skicka formuläret. E-postadressen finns i formuläret.
 6. Bookshare skickar dig ett e-postmeddelande när ditt användarnamn aktiverats. Kontakta Celia gällande betalningen. Vänligen skicka ett intyg om studierätt till Celia så att Celia kan betala avgifterna. Intyget kan till exempel vara en utskrift med dina uppgifter i WebOodi, eller en bild eller kopia av ditt studentkort med högskolans namn och giltig läsårsdekal.
 7. Du kan läsa böcker med Bookshares egna Bookshare® Web Reader-program. Andra sätt, såsom att lyssna med surfplatta eller smarttelefon, presenteras i punkten Reading tools.