Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Bookshare

Högskolestuderande kan söka böcker för sina studier på den amerikanska Bookshare-tjänsten. Även personer som behöver facklitteratur kan använda tjänsten. Tjänsten är gratis för användare av Celias talbokstjänster, Celia sköter årsavgiften. Böckerna i tjänsten är huvudsakligen på engelska.

I enlighet med Bookshares medlemsvillkor kan personer med följande läsnedsättning registreras i tjänsten:

 • dyslexi eller inlärningssvårighet
 • synrelaterade problem
 • fysisk läsnedsättning.

Om läsnedsättningen orsakas av något annat, såsom autism, utvecklingshämning, koncentrationssvårigheter eller depression, är personen inte berättigad att gå med i Bookshare-tjänsten.

Så här aktiverar du Bookshare

 1. Gå till adressen www.bookshare.org/.
 2. Logga in för att hitta böcker med Celias testkoder. Du får användarkoder från Celias kundtjänst eller ditt eget universitetsbibliotek.
  När du är inloggad får du de resultat som finns tillgängliga för Celias kunder.
 3. Om du hittar boken som du behöver, kan du få den även om du inte kan ladda ned den med Celias koder. Logga ut med Celias testkoder och anmäl dig som medlem i Bookshare. Observera att du samtycker till att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES-länderna när du tar i bruk Bookshare-tjänsten.
 4. Efter registrering loggar du in på ditt eget Bookshare-konto. Där hittar du blanketten Proof of Disability. Be din högskolerepresentant eller sjukvårdspersonal att skriva under det. Du kan läsa på Bookhares sida vilken typ av proffs som kan bekräfta din läsnedsättning.
 5. Skicka det undertecknade formuläret till Bookshare eller be din högskola skicka formuläret. E-postadressen finns i formuläret.
 6. När ditt utlåtande om din läsnedsättning  har behandlats i Bookshare, kommer Bookshare att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om att du kan låna böcker så snart faktureringen är överenskommen. För att Celia ska betala årsavgiften, skicka ett intyg på din studierätt till Celia. Intyget kan till exempel vara en utskrift med dina uppgifter i WebOodi, eller en bild eller kopia av ditt studentkort med högskolans namn och giltig läsårsdekal.
 7. I slutet av hösten skickar Celia en enkät om du vill fortsätta använda tjänsten Bookshare innevarande läsår. Om du vill fortsätta använda tjänsten, skicka då ett nytt intyg om studierätt till Celia.
 8. Du kan läsa böcker med Bookshares egna Bookshare® Web Reader-program. Andra sätt, såsom att lyssna med surfplatta eller smarttelefon, presenteras i punkten Reading tools.