Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Anskaffningsförslag

Att använda färdiga läromedel

Vi uppmuntrar studerande och läroanstalter att använda sig av de avgiftsfria läromedel som redan finns i Celias samlingar. Om en skola eller studerande inte till exempel kan använda ett verk från ett annat förlag eller en annan upplaga kan man ge ett anskaffningsförslag inom den utsatta tiden.

Förslag till anskaffning av ny lärobok

Om en studerande inte kan använda de läromedel som redan finns kan man göra ett förslag till anskaffning med hjälp av blanketten på denna sida. Läroanstalters personal och studerande med läsnedsättning kan skicka in förslag.

Celia förbinder sig inte att framställa alla föreslagna böcker, utan böckerna väljs i enlighet med Celias produktionspolitik. Celia framställer läromedel som tal- eller punktskriftsböcker eller som elektroniska Luetus-böcker. En del böcker framställs som DaisyTrio-böcker som kombinerar ljud, text och bild.

Så här gör du ett anskaffningsförslag

Kontrollera om boken du vill ha finns i Celianet. Om boken är under produktion kan den förhandsbeställas.

 • Anskaffningsförslag för grundskolans läroböcker inför höstterminen ska lämnas in senast 1.2. – 15.4.
 • Anskaffningsförslag för grundskolans läroböcker inför vårterminen ska lämnas in senast 1.8. – 30.9.

Varje fält på blanketten för anskaffningsförslag ska fyllas i. Anskaffningsförslag på punktskrifts- och Luetus-böcker kan endast göras för en synskadad skolelev eller studerande. Produktionstiden för Celias läroböcker är vanligen tre (3) månader.

Klicka här för att gå till blanketten för anskaffningsförslag.

Beakta följande när du gör ett anskaffningsförslag

 • Har anskaffningstiden redan gått ut?
 • Du kan endast föreslå anskaffning av en typ av bok. Endast i undantagsfall kan samma bok produceras i två olika typer för samma kund, t.ex. läroböcker i språk som lärobok med punktskrift och Luetus-bok p.g.a. fonetiska tecken.
 • Vi framställer inte böcker av svenska förlag.
 • Vi framställer inte delar av läroböcker.
 • Om du beställer en lärobok i punktskrift, ange då i anmärkningsfältet om du vill att boken ska tryckas tätt eller glest. Antagandet är att materialet trycks i tätskrift.
 • Följande böcker framställs inte som talböcker
  • arbetsböcker
  • läroböcker i matematik
  • böcker för vilka innehållet läses högt i förlagets digitala bok
  • böcker på främmande språk