Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Beställning av förhandsmaterial för ett urvalsprov

När du behöver en tillgänglig förhandsmatrial för urvalsprov

Om du söker i gemensam ansökan ska du lämna in ett anskaffningsförslag om tillgängligt förhandsmaterial för ett urvalsprov senast den sista dagen av den gemensamma ansökan.

Försenade anskaffningsförslag behandlas inte. Om det gäller annat förhandsmaterial än det som rör gemensam ansökan ska du kontakta Celias kundtjänst tjanster(at)celia.fi.

Förhandsmaterial för urvalsprov produceras snabbare. Urvalsprovmaterialet offentliggörs först efter att högskolan offentliggjort det.

Om du söker till en högskola i den gemensamma antagningen, gör så här:

  • Om du inte är kund hos Celia sedan tidigare men har ett läshinder ska du registrera dig som kund. Endast kunder hos Celia kan beställa tillgängliga förhandsmaterial för urvalsprov.
  • Beställ förhandsmaterial för urvalsprov med Celias blankett för anskaffningsförslag.
  • Berätta på blanketten vart du söker. Du behöver inte veta urvalsprovböckerna när du beställer.
  • Gå till blanketten för anskaffningsförslag.

Böcker som används som förhandsmaterial

Böcker för urvalsprov produceras i första hand med talsyntes av verk på finska, svenska och engelska. Böcker på andra språk produceras endast enligt prövning som tillgängliga e-böcker utan ljud.

En bok produceras om den inte kan fås i tillgängligt format någon annanstans, till exempel e-bok som kan avlyssnas eller med olika appar och andra hjälpmedel eller som kan läsas med att justera skärmen.

Celia producerar inte gymnasiets läroböcker som material för urvalsprov.

Böcker för urvalsprov kan enligt prövning produceras som elektroniska böcker.

Artiklar och artikelsamlingar som används som förhandsmaterial

Artiklar produceras i första hand med talsyntes. De produceras endast av artiklar på finska, svenska eller engelska.

Andra språk produceras inte, läs mer om hjälpmedel för läsning och avlyssning som du kan använda för att lyssna på artiklar.