Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Välkommen till Tillgänglighetsbiblioteket Celias seminariet Lässtöd nu!

3.11.2023 kl. 9.30–16
Kommunernas hus, Helsingfors

Ojämnt fördelad läskunnighet är ett återkommande ämne i samhällsdebatten, som dryftas såväl i tidningsrubriker som i festtal. I Finland når 16 procent av eleverna på årskurs fyra inte upp till en läskunnighet som är på tillfredsställande nivå. Försämrad läskunnighet har samband till både försämrade inlärningsresultat och ett ökat behov av stöd i skolorna. Således finns det ett stort behov att hitta lösningar på hur läskunnigheten kan förbättras. Hur kan vi då stödja läsning? Seminariet Lässtöd nu!, som arrangeras av Tillgänglighetsbiblioteket Celia, för samman de senaste forskningsrönen och de bästa praktiska lösningarna som stöder läsning. Fokus ligger på hjälpmedel, som enligt undersökningar underlättar läsning och främjar lärande.

Celias omfattande utredning om läshjälpmedel i skolan kommer att publiceras på seminariet. Sammanlagt 475 lärare svarade på vår enkät om läshjälpmedel. Dessutom intervjuade Celias experter 35 elever som har svårigheter med läsning. Utredningen gav en hel del information om de bästa sätten att stödja läsning, samt om de brister som undervisningsfältet upplever i fråga om läshjälpmedel.

Utöver publiceringen av utredningen kommer seminariet att bjuda på intressanta anföranden av sakkunniga inom lässtöd. Forskare Lotta-Sofia La Rosa berättar om sin doktorsavhandling som handlar om läslust bland unga och om möjligheterna hos olika bokformat. I paneldiskussionen Vem stöder läsning? kommer intressanta deltagare att diskutera vem som har de bästa möjligheterna att stödja läsning och med vilka verktyg.

Seminariedeltagarna kommer att ha möjlighet att testa de bästa läshjälpmedlen i olika workshoppar. Deltagarna kan välja mellan tre workshoppar: läshjälpmedel, ordkonst och elektroniska läromedel. Alla tre fokuserar i första hand på elever som behöver stöd i läsningen. I slutet av seminariedagen får vi höra en sammanfattning av arbetet i workshopparna.

Seminariet ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors (Andra Linjen 14) och kan även följas på distans. Observera att det inte är möjligt att delta i workshopparna på distans.

Seminariet är på finska och har finsk teckenspråkstolkning och texttolkning för deltagare på distans. Inspelningen av seminariet kommer att textas på svenska.

Seminariet är gratis för deltagare.

Du kan anmäla dig till seminariet genom att fylla i formuläret.

Högst 100 personer kan delta på plats. Platserna fylls i anmälningsordning. Anmälan stänger den 5 oktober.

En länk skickas till distansdeltagarna före seminariet.

Tveka inte att kontakta organisatör om du har frågor: ennaliina.leiwo@celia.fi.

Seminarieprogram

9.30 Välkomstord

9.45 Seminariet öppnas
Kaisa Räty, expert på specialpedagogik (undervisnings- och kulturministeriet)

10.00 De viktigaste resultaten från undersökningen om läshjälpmedel
pedagogisk expert Veera Kivijärvi (Tillgänglighetsbiblioteket Celia)

10.50 Paus

11 Paneldiskussion: Vem stöder läsning? Panelen diskuterar de bästa hjälpmedlen och metoderna för lässtöd samt ansvaret för att stödja läsning.
lärare Jukka-Pekka Anttinen
forskare Faruk Nazeri (Tammerfors universitet)
författare Reetta Niemelä
forskare Lauri Ståhlberg (Helsingfors universitet)

12 Lunch (avgiftsbelagd)

13–14.15 Workshoppar (deltagaren väljer ett av tre alternativ)

  • Upplevelsebaserad litterär fostran och ordkonst för elever med lässvårigheter. Ledare: ordkonstlärare Hanna Dufva.
  • Användning av elektroniskt studiematerial med elever med stödbehov. Ledare: ledande expert Miikka Salavuo (Studeo), direktör för affärsutveckling Mari Soikkeli Vuorialho (Studeo) och tillgänglighetsexpert Miia Kirsi (Tillgänglighetsbiblioteket Celia).
  • De bästa läshjälpmedlen: lättläst material, fördjupande läsprogram, Celias material. Ledare: specialexpert Riikka Marttinen (Erilaisten oppijoiden liitto) och planerare Sami Määttä (Tillgänglighetsbiblioteket Celia).

14.15 Kaffe

14.45 Sammanfattning av workshopparna

15.15 “Varför skulle jag läsa en bok?” – Läslust bland unga och möjligheterna hos olika bokformat
Forskare Lotta-Sofia La Rosa (Helsingfors universitet)

15.45 Avslutning

Information om seminariets tillgänglighet

Lokalerna i Kommunernas hus är tillgängliga. Ingången till Kommunernas hus sker från Andra Linjen 14 och alla seminarierum är tillgängliga.

Tillgängliga toaletter finns på våning 1, 2 och 3 och husets hissar är i bruk under seminariet.

Seminariet har finsk teckenspråkstolkning och texttolkning för deltagare på distans.

Mer detaljerad information om tillgängligheten publiceras på webbplatsen före seminariet.