Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Lär känna läsningens många ansikten! Läsveckan firas 17–23.4.2023.

Läsveckan är en årlig nationell temavecka om läskunnighet, som ger information och innehåll om aktuella frågor som rör läskunnighet och läsning. Temat för läsveckan i år är läsningens många ansikten. Under veckan belyser vi hur olika sätt att läsa och digitala plattformar förändrar vår läsning.

Man kan delta i läsveckan runt om i Finland till exempel genom att utnyttja läsveckans material, delta i diskussioner på sociala medier, lyfta fram läskunnighet ur eget perspektiv samt ordna olika evenemang, jippon och författarbesök. Läsveckans innehåll kan användas i läskunnighetsarbetet under hela året.

Läsveckans Uppgiftsbank (på finska) ger bakgrundsinformation och inspirerande uppgifter för alla åldrar kring läsning och läskunnighet – till exempel bra lektionstips för elever i olika åldrar. I läsveckans uppgiftsbank finns också Tillgänglighetsbiblioteket Celias tips och material som stöd för läsning, lärande och undervisning. Tidigare Läsveckors lektionstips för olika åldrar kan användas på svenska via Uppgiftsbanken.

Information om Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster
Celias böcker kan användas av alla som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av lässvårigheter, sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande orsak. Man kan gå med i Celias avgiftsfria talbokstjänst i skolan eller på biblioteket. Läs mer om talbokstjänsten och hur man går med i den.