Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Inbjudan till avhandlingsstudie: kundernas användarupplevelser om talsyntes i Tillgänglighetsbiblioteket Celias talböcker

Finländare lyssnar allt mer på talböcker i stället för att läsa tryckta böcker. För vissa människor är det enbart underhållning att lyssna på talböcker. För andra fungerar en talbok främst som ett hjälpmedel för läsning, och den används till exempel när synen är nedsatt eller det av någon annan anledning är svårt att läsa en tryckt bok. Talböcker kan ha lästs in av en människa eller ha en så kallad maskinröst som produceras genom talsyntes.

Vad handlar det om?

Syftet med Tiia Vepsäläinens magisteravhandling är att kartlägga användarupplevelser av talböcker som producerats genom talsyntes. Syftet med studien är att ta reda på om användningen av olika typer av tal påverkar lyssnarupplevelsen av talböcker, och i så fall på vilket sätt.

Magisteravhandlingen är en del av Vepsäläinens studier i utbildningsprogrammet allmän språkvetenskap och språkteknologi vid filosofiska fakulteten vid Östra Finlands universitet. Undersökningen genomförs i samarbete med Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Vem kan delta?

Vem som helst över 18 år som använder Celias tjänster kan delta i undersökningen. Undersökningen genomförs helt på nätet och tar totalt cirka 30–45 minuter. För att delta i undersökningen behöver deltagaren en fungerande nätuppkoppling samt möjlighet att gå med i ett Teams-möte och fylla i ett webbformulär genom verktyget Google Forms under mötet. Teams-mötet kommer att hållas antingen en vardagskväll eller ett veckoslut. Mer exakt tidpunkt meddelas dem som anmäler sig. Undersökningen genomförs på finska.

Du kan anmäla dig till undersökningen genom att kontakta Tiia Vepsäläinen via e-post. Ange namn och e-postadress när du anmäler dig. Om du vill kan du också uppge skäl för att använda Celias tjänster, men det är inte obligatoriskt. Alla svar behandlas konfidentiellt och rapporteras helt anonymt i avhandlingen.

Mer information och anmälan:

Tiia Vepsäläinen, magisterstuderande, Östra Finlands universitet
E-postadress: tiiaveps@student.uef.fi