Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kutsu opinnäytetutkimukseen: asiakkaiden käyttäjäkokemuksia puhesynteesistä Saavutettavuuskirjasto Celian äänikirjoissa

Suomalaiset kuuntelevat entistä enemmän äänikirjoja painettujen kirjojen lukemisen sijaan. Osalle ihmisistä äänikirjojen kuunteleminen on puhtaasti viihdekäyttöä. Osalle äänikirja taas toimii ensisijaisesti lukemisen apuvälineenä, jota hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun näkökyky on heikentynyt tai painetun kirjan lukeminen on muusta syystä vaikeaa. Äänikirjat voivat olla ihmisen lukemia tai puhesynteesin avulla tuotettuja niin kutsuttuja koneäänisiä äänikirjoja.

Mistä on kyse?

Tiia Vepsäläisen maisterintutkielman tarkoituksena on kartoittaa puhesynteesillä tuotettujen äänikirjojen käyttäjäkokemuksia. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, vaikuttaako erilaisten äänityyppien käyttö äänikirjojen kuuntelukokemukseen, ja jos vaikuttaa, millä tavoin.

Maisterintutkielma on osa Vepsäläisen opintoja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan yleisen kielitieteen ja kieliteknologian koulutusohjelmassa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Saavutettavuuskirjasto Celian kanssa.

Kuka voi osallistua?

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt Celian palvelujen käyttäjä. Tutkimus toteutetaan kokonaan verkossa, ja sen kesto on kokonaisuudessaan noin 30–45 minuuttia. Tutkimukseen osallistumista varten osallistuja tarvitsee toimivan verkkoyhteyden sekä mahdollisuuden liittyä Teams-istuntoon ja täyttää Google Forms -työkalulla toteutettua verkkolomaketta istunnon yhteydessä. Teams-istunto tullaan järjestämään  joko arki-iltana tai viikonloppuna. Tarkempi ajankohta täsmennetään ilmoittautuneille. Tutkimus tehdään suomeksi.

Voit ilmoittautua tutkimukseen ottamalla yhteyttä Tiia Vepsäläiseen sähköpostitse. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit halutessasi kertoa syysi Celian palvelujen käytölle, mutta se ei ole pakollista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja raportoidaan tutkielmassa täysin anonyymisti.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Tiia Vepsäläinen, maisteriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto
Sähköpostiosoite: tiiaveps@student.uef.fi