Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kurssikirjojen tilaaminen

Saavutettavien kurssikirjojen tilaaminen

Tee kurssikirjoista hankintaehdotuksia

Tarkistuslista ennen hankintaehdotuksen jättämistä

Kurssikirjan tuotantoperiaatteet

Tee kurssikirjoista hankintaehdotuksia

Celian verkkosivujen lomakkeella Celian äänikirjoja verkon kautta kuunteleva opiskelija voi tehdä  hankintaehdotuksia opinnoissa tarvittavista kirjoista, joita ei ole saatavilla saavutettavassa muodossa muualta. Tarkista ennen lomakkeen täyttämistä, ettei kirjaa löydy saavutettavassa muodossa muualta. Huomioithan, että uuden kurssikirjan tuotantoaika on 3 kuukautta.

Korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat tuotetaan pääosin DaisyTrio-kirjoiksi, jotka sisältävät kirjan sisällön luettuna koneäänellä, tällöin voi kuunnella kirjaa ja lukea tekstiä näytöltä samaan aikaan. Tarvittaessa kirja voidaan tuottaa myös ääni-, piste- tai Luetus-kirjaksi, mutta sitä arvioidaan tapauskohtaisesti.

Myös korkeakoulukirjasto voi tehdä hankintaehdotuksen suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevalle, lukemisesteiselle opiskelijalle. Hankintaehdotuksia voi tehdä sekä läsnäolevien että avoimen korkeakoulun opiskelijoiden osalta. Ennen hankintaehdotuksen tekemistä on tarkistettava, että opiskelija on liitetty Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi.

Tarkistuslista ennen hankintaehdotuksen jättämistä

 • Tarkista, löytyykö kirja Celianetistä.
 • Tarkista, onko kirja saatavilla korkeakoulukirjastossa tai kaupunginkirjastossa e-kirjana, joka on käytettävissä apuvälineiden (esim. ruudunlukuohjelman) avulla. Lue lisää e-kirjojen saavutettavuudesta Celian sivuilla.
 • Tarkista, onko kirja saatavilla Ruotsin kirjastossa MTM:ssä (Myndigheten för tillgängliga medier). Jos kirja löytyy MTM:stä, pyydä Celian asiakaspalvelua tilaamaan kirja.
 • Tarkista, löytyykö kirja muista pohjoismaisista erikoiskirjastoista – Tanskan Notasta tai Norjan NLB:stä. Jos kirja löytyy Norjan kirjaston NLB:n verkkopalvelusta tai Tanskan kirjaston Notan verkkopalvelusta, opiskelija voi Celian asiakkaana liittyä suoraan kyseisten kirjastojen asiakkaaksi.
 • Tarkista, onko kirja saatavilla Bookshare-palvelussa . Palveluun kirjaudutaan ensin sisään Celian testitunnuksilla, koska kaikki aineisto ei ole kansainvälisesti käytettävissä. Celian testitunnukset saa ottamalla yhteyttä Celian asiakaspalveluun. Jos kirja löytyy, ota selvää, maksaako korkeakoulu Bookshare-jäsenyyden. Myös Celia voi kustantaa opiskelijan vuosijäsenyyden, milloin tulee ottaa yhteyttä Celian asiakaspalveluun.
 • Tarkista, onko kirja saatavissa RNIB Bookshare-palvelussa. Palveluun ei saa testitunnuksia. Ilmoita rekisteröinnissä tarvittavat tiedot Celian asiakaspalveluun, jos haluat tunnukset käyttöön.
 • Tarkista, löytyykö kirja (tai tarvittava artikkeli) verkosta esim. PDF-tiedostona. Maksuttomalla RoboBraille-palvelulla voidaan muuttaa tekstitiedosto esim. koneääniseksi mp3-tiedostoksi.
 • Jos kirjaa ei ole löytynyt yllä olevista palveluista, tuottaa Celia kirjan saavutettavaan muotoon. Kirjan voi tilata verkkolomakkeella.

Tuotantoperiaatteet

Celia tuottaa Suomessa opiskelevien lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat saavutettavaan muotoon, jos kirjaa ei ole saatavana asiakkaalle sopivassa, saavutettavassa muodossa muualta. Ennen tuotantopäätöstä saatavuus tarkistetaan ja tarvittaessa kirja kaukolainataan ulkomailta. Celia voi myös hankkia asiakkaalle käyttöoikeuden teokseen määräajaksi, jos sen tuottaminen Celian valikoimiin ei ole tarkoituksenmukaista. Myös kurssikirjastolle voi ehdottaa kirjan verkkoversion hankkimista opiskelijoiden käyttöön.

Yleiset periaatteet:

 • tuotamme pakollisiin kurssivaatimuksiin kuuluvat kirjat
 • kirja tuotetaan aina kokonaisuudessaan
 • kirjasta tuotetaan uusin painos
 • kirjan tulee olla saatavilla tuotantoa varten kirjakaupassa, kirjastossa tai verkossa

Näitä ei tuoteta:

 • kirja, joka on saavutettavassa muodossa kirjaston omassa kokoelmassa (esim. e-kirja jota voi käyttää ruudunlukuohjelman avulla)
 • kirja, joka on saavutettavassa muodossa internetissä
 • kirja, joka on jo saatavissa valmiina äänikirjana muualta
 • Suomen Laki -kirjaa (FINLEX- Valtion säädöstietopankki löytyy verkosta)
 • kielten sanakirjat
 • oheislukemistot
 • artikkeleita tai osia kirjoista
 • kirjat, joiden tuottaminen saavutettavaan muotoon on erityisen hankalaa esim. harvinaisen kielen tai vaikeasti selostettavien kuvien takia.

Tilauksesta Celia tuottaa lukemisesteisten opiskelijoiden opinnäytteitä varten tarvittaessa seuraavat määrät kirjoja:

 • Proseminaari: 5 teosta
 • Laudaturseminaari: 8 teosta
 • Pro gradu-tutkielma: 8 teosta
 • Lisensiaattityö: 10 teosta
 • Väitöskirja: 15 teosta

Ruuhkatilanteissa tasapuolinen palvelu varmistetaan tuottamalla kirjat asiakkaan ilmoittamassa tärkeysjärjestyksessä.