Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kurssikirjojen ehdottaminen

Hankintaehdotuksia korkeakouluopinnoissa tarvittavista kirjoista

Celia palvelee korkeakouluopiskelijoita, joille painetun tekstin lukeminen on vaikeaa lukivaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi. Korkeakouluopiskelija voi tehdä hankintaehdotuksia pakollisista kurssikirjoista ja opinnäytetyön lähteenä käytettävistä kirjoista.

Hankintaehdotuksia kirjoista voi tehdä ympäri vuoden, erityistä hankintakautta ei ole.

Tuotantoaika kirjoille on 3 kuukautta. Erityisen vaativissa kirjoissa tuotantoaika voi olla tätä pitempi, tällöin Celia ottaa yhteyttä opiskelijaan.

Linkki hankintaehdotuslomakkeeseen

Opiskelijan tulee opiskella suomalaisessa korkeakoulussa. Kirjoja voi toivoa myös avoimen korkeakoulun opintoja varten. Celia ei tee kirjoja ulkomaista tutkintoa tai sen osia suorittaville opiskelijoille.

Korkeakouluopintoihin tehdään pääsääntöisesti koneäänisiä DaisyTrio-kirjoja verkkokuunteluun. DaisyTrio-kirjat sisältävät koneäänen lisäksi tekstin, taulukot ja kuvia. Muita kirjamuotoja, kuten Luetus-kirjoja tai e-kirjoja, tehdään harkinnan mukaan. Celia ei tee kurssikirjoja ihmisäänellä luetuiksi äänikirjoiksi.

Opinnäytteitä varten Celia tekee rajoitetun määrän saavutettavia kirjoja.

Korkeakouluopintoihin ei tehdä:

Kirjaa ei tehdä Celiassa, jos kirjasta on olemassa e-kirja, joka on saavutettava erilaisten kuuntelun ja lukemisen apuvälineiden avulla. Avointen oppimateriaalien kirjastosta  (aoe.fi) löytyy myös Saavuta e-kirja -oppimateriaali, jonka avulla voit tutustua joihinkin e-kirjojen lukemista helpottaviin toimintoihin.

Celiassa ei tehdä myöskään:

  • oheislukemistoja (opintojakson vetäjän suosittelemat kirjat, jotka eivät ole kurssikirjoja)
  • artikkeleita, luentomonisteita tai osia kirjoista
  • lakikokoelmia ( lait FINLEX-tietokannassa)
  • kielten sanakirjoja muuten kuin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ruotsin- tai vieraskielisiä kirjoja voit saada saavutettavassa muodossa myös:

Lisää tietoa eri oppimateriaalien julkaisuperiaatteista