Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Kurssikirjojen ehdottaminen

Ehdota kurssikirjaa

Hankintaehdotuksia voivat tehdä suomalaisten korkeakoulujen opiskelijat, joille painetun tekstin lukeminen on vaikeaa lukivaikeuden, vamman tai sairauden vuoksi. Celia ei tee kirjoja ulkomaista tutkintoa tai sen osia suorittaville opiskelijoille.

 • Hankintaehdotuksen tekijän on oltava verkkokuuntelija.
 • Kurssikirjat tehdään verkkokuunteluun, pääosin koneäänisiksi DaisyTrio-kirjoiksi, jotka sisältävät äänen lisäksi tekstin, taulukot ja kuvia. Celia ei tee kurssikirjoja ihmisäänellä luetuiksi äänikirjoiksi.
 • Harkinnan mukaan kirja voidaan tehdä myös saavutettavaksi Luetus- tai e-kirjaksi
 • Kirjan valmistuminen vie 3 kuukautta.
 • Tarkista ennen hankintaehdotuksen lähettämistä, löytyykö kirja jo Celianetistä.
 • Tarkista myös, onko kirja saatavilla kirjastossasi e-kirjana, joka on kuunneltavissa apuvälineiden tai sovellusten avulla. Tuotantopäätökseen vaikuttaa, onko kirja saatavissa saavutettavassa muodossa muualta.
 • Siirry hankintaehdotuslomakkeeseen.

Ruotsin- tai vieraskielisiä kirjoja voit saada saavutettavassa muodossa myös:

Mitä saavutettavia kirjoja Celia tekee?

Celia tuottaa Suomessa opiskelevien lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat saavutettavaan muotoon, jos niitä ei ole saatavana asiakkaalle sopivassa muodossa muualta.

Näitä ei tehdä Celiassa:

 • kirjoja, jotka ovat saatavissa saavutettavassa muodossa muualta, esimerkiksi e-kirjat, jotka ovat  kuunneltavissa eri sovellusten ja muiden kuuntelun apuvälineiden avulla
 • Suomen Laki -kirjaa (FINLEX- Valtion säädöstietopankki löytyy verkosta)
 • kielten sanakirjoja
 • oheislukemistoja
 • artikkeleita tai osia kirjoista
 • kirjoja, joiden tuottaminen saavutettavaan muotoon on erityisen hankalaa esim. harvinaisen kielen tai vaikeasti selostettavien kuvien takia.

Opinnäytteitä varten Celia tekee tarvittaessa seuraavat määrät saavutettavia kirjoja:

 • Proseminaari: 5 teosta
 • Laudaturseminaari: 8 teosta
 • Pro gradu -tutkielma: 8 teosta
 • Lisensiaattityö: 10 teosta
 • Väitöskirja: 15 teosta