Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Saavutettavuuskirjasto Celian käyttösäännöt

Käyttösäännöt Saavutettavuuskirjasto Celian henkilöasiakkaille

Saavutettavuuskirjasto Celian henkilöasiakkaat, heidän huoltajansa ja mahdolliset yhteyshenkilöt sitoutuvat noudattamaan Celian käyttösääntöjä.

Käyttösääntöjen soveltamisesta vastaa Saavutettavuuskirjasto Celian johtaja.

Celian sivustolla kerrotaan, kenellä on Celian palveluiden käyttöoikeus ja miten Celian asiakkaaksi voi liittyä.

Sisällys

Lainauskäytännöt

Celian aineiston lainaaminen ja palveluiden käyttö on maksutonta.

Celia tuottaa saavutettavaa aineistoa useaan eri muotoon ja lainauskäytännöt vaihtelevat aineistolajeittain.

Celian aineistojen laina-aika on 28 vuorokautta, paitsi oppimateriaalien laina-aika on 18 kuukautta.

Äänikirjat

Äänikirjoja voivat lainata kaikki neljä vuotta täyttäneet asiakkaat.

Asiakas valitsee kirjojen lainauksen joko verkon välityksellä kuunneltavaksi tai CD-äänikirjana.

Asiakkaalla voi olla verkon kautta kuunneltavia kirjoja yhtä aikaa lainassa 100 kirjaa jokaisella lainausvaihtoehdolla: kuuntelusovellus, Celianet-kuuntelu ja lataus. Lainoja voi uusia tarvittaessa.

Verkkokuunteluun lainatut kirjat poistuvat automaattisesti lainoista, kun laina-aika päättyy. Lainoja ei tarvitse erikseen palauttaa. Ladatut kirjatiedostot on hävitettävä käytön jälkeen.

CD-äänikirjoja lainaavalla asiakkaalla voi olla lainassa yhtä aikaa 14 äänikirjaa. Lainattuja kirjoja ei palauteta Celiaan, vaan kirjat on hävitettävä käytön jälkeen.

Suomen ulkopuolella asuva lukemisesteinen henkilö voi käyttää verkkokuuntelua, jos hänellä on tarve käyttää suomeksi tai suomenruotsiksi tuotettuja kirjoja eikä hänen oma kirjastonsa voi niitä hänelle välittää. Henkilön ei tarvitse olla Suomen kansalainen.

Elektroniset kirjat

Verkon kautta kirjoja kuuntelevat asiakkaat voivat lainata elektronisia kirjoja. Saavutettavuuskirjasto Celian elektroniset kirjat sisältävät tekstin ja mahdolliset kuvat, mutta eivät ääntä.

Asiakkaalla voi olla yhtä aikaa lainassa 100 elektronista kirjaa. Elektroniset kirjat poistuvat automaattisesti lainoista, kun laina-aika päättyy. Lainoja ei tarvitse erikseen palauttaa. Ladatut kirjatiedostot on hävitettävä käytön jälkeen.

Elektronisia kirjoja luetaan synteettisen äänen avulla tai suurentamalla kirjan tekstiä.

Näkövammaisille henkilöille lainattavat aineistot

Celiasta voi lainata äänikirjojen lisäksi seuraavia näkövammaisille henkilöille soveltuvia aineistoja: pistekirjoitusaineistot, koululaisten ja opiskelijoiden oppimateriaalit sekä kohokuva-aineistot.

Asiakkaalla voi olla yhtä aikaa lainassa 14 kirjaa erilaisia näkövammaisille lainattavia aineistoja: pistekirjoitusaineistoja, oppimateriaaleja ja kohokuva-aineistoja. Aineistoja ei palauteta Celiaan, vaan kirjat on hävitettävä käytön jälkeen.

Näkövammaisille tarkoitettua aineistoa voivat lainata vain näkövammaiset henkilöt, ja piste- ja kohokuvaoppimateriaalia vain näkövammaiset oppilaat ja opiskelijat.

Koskettelukirjat ja kuvakirjat

Koskettelukirjat ja kuvakirjat soveltuvat kaksi vuotta täyttäneille.

Asiakkaalla voi olla yhtä aikaa lainassa kaksi koskettelukirjaa ja kaksi kuvakirjaa. Koskettelukirjat ja kuvakirjat ovat Celiaan palautettavia aineistoja.

Kirjat on palautettava Celiaan eräpäivään mennessä.

Muutokset asiakastiedoissa

Celian aineistojen lainaaminen edellyttää, että asiakkaan yhteystiedot ovat ajan tasalla. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista asiakas- ja yhteystiedoissaan.

Henkilö voi päättää asiakkuutensa ilmoittamalla siitä siihen yhteisöön, joka hoitaa hänen asiakkuuttaan, tai Celiaan.

Asiakkuuden katsotaan päättyneen ja asiakastiedot poistetaan myös siinä tapauksessa, että asiakas ei ole käyttänyt palvelua kahteen vuoteen.

Väärinkäytösten seuraamukset

Lainauskielto

Palautettavan aineiston palauttamatta jättäminen tai tahallinen turmeleminen johtaa lainauskieltoon. Lainausoikeuden saa takaisin, kun aineisto on palautettu tai korvattu. Vahingoittuneesta tai kadonneesta aineistosta voidaan periä vahingonkorvauslain mukainen korvaus.

Järjestelmään kirjattu lainauskieltomerkintä poistuu, kun aineisto on palautettu tai korvaus suoritettu.

Käyttö- ja lainauskielto

Aineiston tai käyttäjätunnusten luovuttaminen toisen ihmisen henkilökohtaiseen käyttöön tai jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty ja johtaa palveluiden käyttö- ja lainauskieltoon.

Myös palautettavan aineiston toistuva palauttamatta jättäminen tai toistuva tahallinen turmeleminen johtaa palveluiden käyttö- ja lainauskieltoon.

Ennen käyttö- ja lainauskiellon antamista Celia kuulee asianosaisena olevaa asiakasta. Käyttö- ja lainauskieltoon asetetulle asiakkaalle ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Asiakas voi hakea päätökseen oikaisua ja valittaa siitä.

Järjestelmään kirjattu käyttö- ja lainauskieltomerkintä poistuu, kun määräaika on kulunut.

Käyttö- ja lainauskielto voi olla voimassa enintään 30 päivää.

Jos Celian tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus.

Käyttösäännöt on päivitetty 5.1.2023 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Saavutettavuuskirjasto Celialla on oikeus perustellusta syystä yksipuolisesti muuttaa käyttösääntöjä vähäisessä määrin. Celia ilmoittaa muutoksista verkkosivuillaan ja muutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan viikon kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta. Asiakkaalla on velvollisuus oma-aloitteisesti seurata muutoksia ja ilmoittaa Celian asiakaspalveluun ilman viivettä vastustavansa muutosta. Vastustaminen voi tarkoittaa asiakassuhteen päättämistä.

Käyttösäännöt Saavutettavuuskirjasto Celian henkilöasiakkaille (pdf)

Celian käyttösäännöt eri kielillä

Käyttösääntöjen tiivistelmät: