Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Den här veckan är Dyslexiveckan

Dyslexiveckan ordnas i Finland 3.–9.10.2022. Det är en internationell temavecka för läs- och skrivsvårigheter. Syftet med veckan är att öka kunskaperna om och förståelsen för läs- och skrivsvårigheter. Årets tema är läs- och skrivsvårigheter och hur man möter dem i arbetsgemenskapen.

Erilaisten oppijoiden liitto har inbjudit bland annat biblioteken att medverka i Dyslexiveckan. Även Celia deltar i temaveckan. Under Dyslexiveckan ger vi tips om böcker som passar temat på våra kanaler i sociala medier. På Celianet finns en lista med böcker om läs-, skriv- och inlärningssvårigheter.