Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Beställning av urvalsprovböcker

När du behöver en tillgänglig bok till ett urvalsprov

Den som söker i den gemensamma antagningen våren 2022 ska beställa tillgängliga förhandsmaterial till urvalsprovet senast 30.3.2022. Försenade anskaffningsförslag behandlas inte.

Om du söker till en högskola i den gemensamma antagningen, gör så här:

  • Om du inte är kund hos Celia sedan tidigare men har ett läshinder ska du registrera dig som kund. Endast kunder hos Celia kan beställa tillgängliga urvalsprovmaterial.
  • Beställ urvalsprovmaterialet med Celias blankett för anskaffningsförslag.
  • Berätta på blanketten vart du söker. Du behöver inte veta urvalsprovböckerna när du beställer.
  • Gå till blanketten för anskaffningsförslag.

Om du söker till en högskola utanför den gemensamma antagningen, ta kontakt med Celia, tjanster(at)celia.fi.

Celia producerar urvalsprovmaterial endast utifrån anskaffningsförslag och i enlighet med Celias produktionsprinciper. Anskaffningsförslag som kommit efter att fristen gått ut behandlas inte på grund av den framställningstid som den tillgängliga versionen fordrar. Urvalsprovmaterialet offentliggörs först efter att högskolan offentliggjort det.

Urvalsprovböcker

  • Urvalsprovböckerna framställs i första hand genom talsyntes (svenska, finska, engelska).  Urvalsböckerna framställs inte som talböcker läst med mänsklig röst.
  • Andra språk kan endast göras efter övervägande utifrån separata förhandlingar.
  • En bok görs om den inte finns att få någon annanstans i tillgängligt format. Celia framställer inte läroböcker för gymnasiet för användning som urvalsprovmaterial.
  • Urvalsprovböcker kan på begäran och efter övervägande framställas som punktskriftsböcker eller elektroniska böcker. Detta gäller inte böcker på sällsynta språk, till exempel japanska, kinesiska och arabiska.

Artiklar

  • Artiklar framställs i första hand med talsyntes (svenska, finska, engelska).
  • Andra språk produceras inte. Läs mer om hjälpmedel för läsning och avlyssning som du kan använda för att lyssna på artiklar.