Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Minnets makt : berättelser från rättssalen

Minnets makt : berättelser från rättssalen

I ett rättsfall kan ett vittnes minnesbilder vara det centrala beviset. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Kan minnesbilder faktiskt bevisa något bortom rimligt tvivel? Detta och mycket annat dryftas i rättspsykologen Julia Korkmans bok Minnets makt, som belyser hur vårt minne fungerar. Varför kan två personer minnas samma händelse på helt olika sätt och hur kan vi få fram möjligast tillförlitliga vittnesmål? Julia Korkman gör ett fascinerande forskningsområde lättillgängligt för läsaren. Hon illustrerar med ett stort antal rättsfall, från 1600-talets häxprocesser till kända fall från senare tid, som Bodommorden och mordet på Olof Palme. Hon granskar de metoder som används i vittnesförhör och kommer med konkreta förbättringsförslag. Minnet bär på en stor kraft, men är också svårhanterligt. För att kunna använda oss av minnets makt behöver vi förstå hur det fungerar. Julia Korkman, född 1977, är en internationellt erkänd rättspsykolog och forskare. Hon har jobbat som sakkunnig i brottsutredningar, förhör och rättsfall och specialiserat sig på vittnesmål och deras tillförlitlighet. Korkman har också utbildat poliser, domare och socialoch hälsovårdspersonal och jobbat på HUS rättspsykologiska enhet för barn och ungdomar. Minnets makt är Korkmans första bok.

Logga in

Information om boken

Författare Korkman, Julia, författare
Inläsare Korkman Julia
Språk swe
Speltid 9 h 15 min
Utgivningsuppgifter Helsingfors Schildts & Söderströms 2022 (Helsingfors Book Brothers 2022)
Fysisk beskrivning talbok Daisy 2.02 (9 h 15 min)
Anmärkningar Samproduktion med förlaget. Yhteistuotanto kustantajan kanssa.
Originalverk Helsingfors, Schildts & Söderströms 2022. s. 978-951-52-5785-7.
Ämnesord arviointi finlandssvenska förhör kuulustelu lausunnot luotettavuus minnet (kognition) muisti (kognitio) oikeudenkäynti oikeuspsykologia oikeustapaukset rättegång rättsfall rättspsykologi tillförlitlighet todistajat utlåtanden utvärdering vittnen