Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Mer än att se

Mer än att se

Mer än att se (Gunilla Löfman red.) är en bok av och om synskadade. Den ges ut på initiativ av Stiftelsen svenska blindgården. Under år 2018 då stiftelsen fyllde sjuttio år diskuterade man inom stiftelsen om hur samhället har förändrats sedan stiftelsen grundades. Samtidigt ställde man sig frågan: Hur och på vilka sätt har livssituationen förändrats för stiftelsens målgrupp, synskadade personer? Mer än att se är en annorlunda historiebok. Frimodigt berättar blinda och synsvaga personer från olika delar av Svenskfinland om sina liv. Berättelserna är en upptäcktsfärd bland deras förmågor att vara delaktiga i arbetslivet, att utöva sina konstnärliga talanger, att sporta och att vårda sina anhöriga, men också bland sådant som gör det svårt för personer med synskador att fullt ut vara delaktiga i vårt samhälle. Stiftelsen Svenska Blindgården sr är en av de många organisationer som presenteras i Mer än att se. År 2018 beslöt man att bekosta utgivningen av en skrift som beskriver synskadade personsers liv förr och nu. Du får följa med längs vindlande stigar från 1800-talet till nutid och vidare mot framtiden.

Logga in

Information om boken

Andra aktörer

Hanner, Tor, författare,

Löfman, Gunilla, redaktör,

Språk swe
Utgivningsuppgifter Helsingfors Celia 2019 (Helsingfors Celia 2019)
Fysisk beskrivning elektronisk bok Daisy 2.02 (3,27 Mb)
Anmärkningar Författare: Tor Hanner [och andra].
Originalverk [Korsholm], Labyrinth Books 2019. s. 978-952-5986-32-7.
Ämnesord arki erfarenheter kokemukset näkövammaiset personer med synskada Svenskfinland vardag