Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Registrering av elever

Du kan registrera en elev på sidan Kundhantering.

Kontrollera först att eleven inte redan har registrerats i Celias talbokstjänst.

Sök eleven först med hjälp av personsignum.

  • En elev som redan finns i registret kan du flytta över till att bli skolans kund. Då kan du också redigera elevens uppgifter om det behövs, till exempel den e-postadress dit lösenordet skickas.
  • Om eleven inte finns i registret ska du registrera eleven.