Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

Instruktioner för registrering

 

 1. Lägg till din skola som Celias kund och ge registrerarnas uppgifter med en blankett från sidan om Celias tjänster för skolor och lärare. På samma sida finns allmän information om att bli kund.
 2. Börja registreringen av en elev genom att logga in med registrerarens inloggningsuppgifter på adressen www.celianet.fi. Inloggningen finns uppe till höger på sidan. Din e-postadress är ditt användarnamn. Celia har skickat dig ett skyddat e-postmeddelande med ditt lösenord.
 • Efter att du loggat in, se till att ditt namn står uppe till höger på sidan i stället för Logga in.
 • Om du inte kan se ditt namn har du gjort ett tryckfel när du loggade in fastän sidan anger att Inloggningen lyckades. Kontrollera dina inloggningsuppgifter och logga in på nytt.
 • Om du har glömt dina användarkoder kan du automatiskt få dem på nytt när du ger din e-postadress på sidan www.celianet.fi/sv/be-losenordet-pa-nytt/
 1. Gå till Kundhantering efter att du loggat in och kontrollera att eleven inte redan har registrerats. Det går inte att registrera en elev som finns med i Celias kundregister (till exempel för att biblioteket redan har registrerat eleven).
 • Sök eleven först med hjälp av personsignum.
  • En elev som redan finns i registret kan du flytta över till att bli skolans kund. Då kan du också redigera elevens uppgifter om det behövs, till exempel den e-postadress dit lösenordet skickas.
  • Om eleven inte finns i registret ska du registrera eleven.
 1. Fyll i elevens uppgifter. I kundens kontaktuppgifter är e-postadressen ytterst viktig. Lösenordet skickas till just den e-postadressen efter att eleven har registrerats.
 • Den e-postadress som anges kan även vara speciallärarens e-postadress om så har överenskommits med vårdnadshavaren. Då får läraren tillgång till elevens lösenord och kan hjälpa eleven att låna och använda talböcker.
 1. När du har registrerat eleven sparas elevens uppgifter i Celias kundregister och två automatiska meddelanden skickas som skyddad e-post till den e-postadress som har angetts i kunduppgifterna. I e-postmeddelandena finns lösenord till Celianet och applikationen Pratsam Reader.
 2. E-postadressen kan bytas ut i kunduppgifterna.
 1. Gå till sidan Sök kund för att redigera elevens kunduppgifter:
 • sök elevens uppgifter med hjälp av personsignum eller med CELA-lösenordet
 1. När eleven flyttar till en annan läroanstalt eller avslutar sina studier behöver man inte radera elevens uppgifter från skolans kundlista. Det är önskvärt att uppgiften om elevens Celia-kundrelation flyttas till följande läroanstalt och att eleven fortsätter att använda Celia-böcker. Celia-kundrelationen kan också flyttas till elevens närbibliotek.

Skicka ett meddelande till Celias kundtjänst om eleven behöver specialmaterial för synskadade, det vill säga punktskriftsböcker eller Luetus-böcker: tjanster@celia.fi.