Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

För bibliotek

Logga in i Celianet med ditt personliga användarnamn och lösenord för att lägga till en ny kund.

På underfliken ges anvisningar bl.a. för registrering av nätkunder och registrering av CD-bokklubbskunder.

Varje bibliotek har flera användarnamn och lösenord till Celianet.

Information och diskussionsmöjligheter

 • Anslut dig till Celia-ryhmä kirjastoille på Facebook.
  • Gruppen är sluten och den innehåller information och erfarenheter om Celias tjänster (mest på finska). En del av Celias personal är också med i gruppen. All bibliotekspersonal är välkommen till gruppen!
 • Beställ Celias nyhetsbrev.
  • Celia har ett eget nyhetsbrev för biblioteken och ett eget nyhetsbrev för högskolebiblioteken som utkommer fyra gånger per år.
 • Celias kundtjänst: tjanster@celia.fi eller tfn 0295 333 060
 • I ärenden med utbildningar och anvisningar kan du kontakta också Celia-ansvarare i landskapen (.pdf)

Blanketter och fullmakter

Blanketten för kunduppgifter – biblioteket kan printa i förväg och göra registreringen senare. Uppdaterad 8/2018.

Fullmakt (.pdf) för kunder som inte själv kan komma till biblioteket för att registreras. Uppdaterad 8/2018.

Vårdnadshavarens tillstånd (.pdf) för minderåriga elever.

Att låna talböcker från de andra nordiska länderna

Dataskyddet på Celia

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018 och berör alla företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom hela EU. Vi på Celia har säkerställt att alla uppgifter skyddas i enlighet med förordningen och att all hantering av uppgifterna följer principerna för god informationshantering.

Behandlingsanvisningar för registeransvarig

Läs mer om dataskyddet på Celia
Meddelande om dataskyddet på Celia (På finska)

Ändringar på grund av att läroböcker blir avgiftsfria

Planerna har sammanställts 5.12.2017.

Målet är att genomföra dessa senast i början av 2018:

 • De nuvarande läroböckerna för såväl grundskolan, gymnasiet som yrkesläroanstalter i Oppari visas i Celianet i stället. Oppari-webbplatsen stängs.
 • Läroböcker som talböcker kan lånas av alla kunder hos Celia, inte enbart skolelever eller studerande.
 • Läroböcker med punktskrift eller som Luetus-böcker för synskadade är endast tillgängliga för skolelever och studerande och rätt att använda böckerna fås genom att skicka en begäran till Celia på tjanster@celia.fi.
 • Länkar till läroböcker efter ämnesområde och årskurs läggs till i Celianet.
 • I Pratsam Reader används läroböcker i fortsättning i likhet med annat material som lånas via Celianet. Lånetidens längd diskuteras fortfarande, nu är den samma som för andra, dvs. 4 veckor.
 • Skolor kan registrera elever i Celias tjänster.
 • När skolan ingår ett avtal med Celia, skickar Celia registreringskoder till de speciallärare som skolan anmält eller andra motsvarande personer om skolan inte har en speciallärare.
 • Skolan har ingen separat huvudanvändare, utan registreringskoderna begärs alltid hos Celia.
 • Även anvisningarna för skolor läggs till i Celianet.
 • På Celianet ändras rubriken Anvisningar för bibliotek till För bibliotek och får För skolor som par.
 • Rubriken Sök kund ändras till Registrering (eller liknande) och placeras under rubriken För bibliotek.
 • Skolorna får en egen registreringsblankett under rubriken För skolor, där de inte behöver välja mellan cd-lånare och lånare via nätet, utan alla blir lånare via nätet. Uppgifterna som ska registreras om kunden är i sig samma som nätkunder som biblioteket registrerat.
 • Alla skolor startar inte registreringen i början av nästa år, utan förändringen kommer att ta tid (jfr bibliotekens registreringar).
 • De som tidigare beställt läroböcker har informerats om frågan. Information har också getts på mässor och sociala medier. För närvarande finns på listorna cirka 3 000 skolor som har informerats om ändringen och som kanske börjar registreringen under nästa år.
 • Biblioteken kan fortfarande registrera elever som besöker biblioteket eller dem som registreras med blanketten vårdnadshavarens tillstånd.
 • Redan nu är det känt att vissa bibliotek har lovat handleda skolorna vid registreringen. Om du gör detta, ska du hänvisa dem till anvisningen För skolor. För bokbussar osv. kommer en lapp med länken till anvisningen att läggas ut i broschyrbutiken. Denna kan ges till lärare.