Gå till innehåll Hoppa till inloggning Hoppa till sidkarta

För bibliotek

Information och diskussionsmöjligheter

  • Anslut dig till Celia-ryhmä kirjastoille på Facebook.
    • Gruppen är sluten och den innehåller information och erfarenheter om Celias tjänster (mest på finska). En del av Celias personal är också med i gruppen. All bibliotekspersonal är välkommen till gruppen!
  • Beställ Celias nyhetsbrev.
    • Celia har ett eget nyhetsbrev för biblioteken och ett eget nyhetsbrev för högskolebiblioteken som utkommer fyra gånger per år.
  • Celias kundtjänst: tjanster@celia.fi eller tfn 0295 333 060
  • I ärenden med utbildningar och anvisningar kan du kontakta också Celia-ansvarare i arealer (.pdf)

Blanketter och fullmakter

Blanketten för kunduppgifter – biblioteket kan printa i förväg och göra registreringen senare. Uppdaterad 8/2018.

Fullmakt (.pdf) för kunder som inte själv kan komma till biblioteket för att registreras. Uppdaterad 8/2018.

Vårdnadshavarens tillstånd för minderåriga elever.

Att låna talböcker från de andra nordiska länderna

Dataskyddet på Celia

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 2018 och berör alla företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom hela EU. Vi på Celia har säkerställt att alla uppgifter skyddas i enlighet med förordningen och att all hantering av uppgifterna följer principerna för god informationshantering.

Behandlingsanvisningar för registeransvarig

Läs mer om dataskyddet på Celia