Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali

Matikkaa pisteillä on alakoulun matematiikan oppimateriaali pistekirjoitusta lukeville oppilaille. Matikkaa pisteillä soveltuu käytettäväksi kaikkien matematiikan kirjasarjojen kanssa, myös esiopetuksessa sekä yksilöllistetyn ja kirjattoman matematiikan opetuksessa.

Oppikirjoissa on mukana Valterin ohjaavien opettajien laatimat toiminnalliset harjoitukset ja pedagogiset ohjeet näkövammaisen oppilaan opetukseen. Materiaaleissa on pistekirjoitustekstin lisäksi painettu mustateksti.

Oppimateriaali on tehty Saavutettavuuskirjasto Celian ja Valterin ohjaavien opettajien yhteistyönä ja se vastaa vuonna 2016 käyttöön otettua perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Kouluikäinen lapsi istuu pöydän ääressä ja lukee Matikkaa pisteillä -pistekirjaa. Pöydällä on kansioita ja koulutarvikkeita. Kuva Saavutettavuuskirjasto Celia.

Sisällys

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali

Oppimateriaalia käytetään pääosin luokkapareittain; 1.–2. luokille ja 3.–4. luokille on omat materiaalinsa. Tehtävät on jaoteltu aiheittain, eikä luokka-asteiden rajaa ole merkitty. Tavoitteena on joustava ja helppo eriyttäminen.

5.–6. luokilla on tarkoitus siirtyä elektronisen Luetus-kirjan käyttöön. Jos oppilaalla ei ole tähän heti valmiuksia, hän voi käyttää pisteoppikirjaa ja siirtyä Luetus-kirjaan vähitellen. Sisällöt voi tarvittaessa opiskella myös ainoastaan pisteoppikirjaa käyttämällä. 5.–6. luokan pisteoppikirja on alaspäin eriyttävä, eikä luokka-asteiden rajaa ole merkitty.

5.–6. luokkien pisteoppikirjaan ja Luetus-kirjaan kuuluu yhteinen kohokuvaliite, joka on lainattava erikseen. Pisteoppikirja ei siis itsessään sisällä kohokuvia. Pisteoppikirjaan ja  kohokuvaliitekansioon on sisällytetty toiminnallisia harjoituksia sekä ohjeita opetukseen.

Luetus-kirjasta on tehty myös erillinen PDF-tiedosto, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetustaan. Tilaa tiedosto sähköpostilla asiakaspalvelustamme palvelut@celia.fi.

Materiaalin käyttö opetuksessa

  • Oppimateriaalista valitaan luokassa käsiteltävä aihe. Materiaali mahdollistaa tehtävien valitsemisen joustavasti opiskeltavan aihealueen mukaan ja oppilaan taitotasoon suhteuttaen. Matikkaa pisteillä -oppimateriaalia ei ole tarkoitus käydä läpi järjestyksessä.
  • Suunnittele ennen oppitunnin alkua, miten käytät oppimateriaalia.
  • Valikoi etukäteen myös tarvittavat konkreettiset välineet. Ne tukevat erityisesti näkövammaisen oppilaan oppimista ja toimivat havainnollistamisessa kuvien tukena. Kuvien tutkimiseen on hyvä varata tarpeeksi aikaa.
  • Oppilas osallistuu luokan toimintaan samalla tavalla kuin muutkin oppilaat.

Lainaa Matikkaa pisteillä -oppimateriaaleja

Lainaa oppimateriaaleja alla olevista linkeistä.

1.–2. luokille

3.–4. luokille

5.–6. luokille

Materiaalista on saatavilla kaksi erilaista muotoa: Luetus-kirja ja pistekirja. Kuvaliite on lainattavissa erikseen ja sitä voi käyttää sekä Luetus-kirjan että pistekirjan kanssa. Materiaalia on ensisijaisesti tarkoitus käyttää Luetus-kirjana, jotta oppilas voi harjoitella sen käyttöä jo hyvissä ajoin ennen yläkoulua. Luetus-kirjassa tehtävät on eroteltu vuosiluokittain. Myös pistekirjan voi lainata, jos oppilaan ei ole vielä tarkoitus aloittaa Luetuksen harjoittelua tai oppilaan opettamista on tarve eriyttää.

Palaute on tervetullutta

Voit lähettää palautetta Matikkaa pisteillä -oppimateriaalista Celian tuotantoon, tuotanto@celia.fi.