Siirry sisältöön Siirry kirjautumiseen Siirry sivukarttaan

Tilastot ja asiakaskyselyt

OKM-tilastot

Yleiset kirjastot vievät aina vuoden alussa edellisen vuoden toimintatilastoja OKM:n kirjastotilastojen kantaan.

Celian palveluiden käytöstä OKM pyytää kahta lukua:

1. Asiakkaat:

2. Lainat: Celian CD-levyjen lainausmäärä kirjastossa

 • Kirjastojen asiakkailleen lainaamien Celian cd-äänikirjojen lainamäärä tai määrän arvio, jos levyjä ei ole luetteloitu.
 • Luku lasketaan mukaan myös lainojen kokonaismäärään.

Linkki OKM:n tilastojen visualisoinnin osioon

Celian tilastoja

Vuosi 2022

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt äänikirjalainat ja asiakasmäärät paikkakunnittain 2022

Kerro kerro kirjani -kampanjan tuloksia

Kirjastojen uudet Celia-rekisteröinnit. Vertailussa syys- loka- ja marraskuiden yhteissumma vuosilta 2019-2022. Ensimmäistä kertaa saatiin laskeva suunta käännettyä nousuun kampanjan aikana.

Kirjastojen uudet rekisteröinnit syys-marraskuussa 2019-2022.

 • Kerro kerro kirjani -kampanja oli kirjastoissa esillä 8.9.-23.9.2022.
 • Tarkoituksena oli lisätä tietoa siitä, että kirjastot tarjoavat aineistoja myös lukemisesteisille henkilöille Celian äänikirjojen muodossa.
 • Ennen kampanjaa monet kirjastot lisäksi päivittivät tietonsa Celian palveluista.
 • Celian tunnettuuden lisääntymisen vaikutukset näkyvät pitemmän ajan kuluessa. Mutta jotakin muutosta on nähtävissä jo nyt.
 • Vuodesta 2019 lähtien kirjastoissa tehtyjen uusien asiakasrekisteröintien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Kuvasta nähdään, että kampanjan aikana ja heti sen jälkeen määrä on lähtenyt nousuun.
 • Avaa kuntakartta  
 • Kuntakarttaan on merkitty ne kunnat, joissa on rekisteröity uusia asiakkaita ajanjaksolla 1.9-3011.2022. Kartan perusteella voidaan sanoa, että ainakin näissä noin kahdessa kolmasosassa kunnista Celia-asiakkuuksia on tullut lisää ja liittämiskäytännöt ovat hallussa.
 • Karttapohjaa on muokattu siten, että keltaisella värillä on merkitty ne 183 kuntaa eri puolilta Suomea, joiden kirjastoissa on rekisteröity uusia asiakkaita 1.9.-3011.2022 välillä. CC BY-SA 3.0.

Vuosi 2021

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt äänikirjalainat ja asiakasmäärät paikkakunnittain 2021

Vuosi 2020

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt äänikirjalainat ja asiakasmäärät paikkakunnittain 2020

Vuosi 2019

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt lainat ja asiakasmäärät paikkakunnittain 2019

Kysely kirjastoille Celian CD-äänikirjojen lainauksesta

Vuosi 2018

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt lainat paikkakunnittain 2018

Vuosi 2017

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt lainat paikkakunnittain 2017

Asiakaskysely Celian äänikirjapalveluun liittymisestä 2017

Vuosi 2016

Kaikki henkilöasiakkaille lähetetyt lainat paikkakunnittain 2016

Celia-rekisteröinnit kunnittain vuoden 2016 loppuun mennessä (kumuloituva, ei pelkkä vuosi 2016)

Celian CD-äänikirjojen lainaus kirjastosta kunnittain vuonna 2016

Asiakaskysely Celian äänikirjapalveluun liittymisestä 2016

Tutkimuksia muualta

Ruotsin Talboken kommer -kokeilu ja jatko

Taustaa
”Ruotsin Celia” eli Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) järjesti reilun vuoden kestäneen, 2017 lopulla päättyneen kokeilun nimeltään Talboken kommer (TBK).

Kokeilussa mukana olevat yleiset kirjastot välittivät lukemisesteisille asiakkaille tarkoitettuja äänikirjoja verkon kautta henkilöille, joilla ei ole verkko-osaamista.

Kirjaston henkilökunta lisäsi lainat asiakkaan tilille ja saman tien äänikirjat olivat kuunneltavissa asiakkaan kuuntelulaitteella.

Edellytyksinä asiakkaan liittymiselle palveluun oli se, että asiakkaalla oli jo ennestään sopiva kuuntelulaite ja internetyhteys siihen ja että hän oli Ruotsin äänilehtipalvelun tilaaja. Liittyneet henkilöt olivat aiemmin kuunnelleet äänilehtiä verkon kautta ja nyt saivat lisäksi äänikirjat samaan laitteeseen aiemman CD-lainauksen sijaan.

Loppuraportti

Loppuraportin aineisto koottiin puhelinhaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui 142 kokeilussa mukana ollutta asiakasta ja 33 kirjaston henkilökuntaan kuuluvaa. Haastatteluihin pyydettiin enemmän henkilöitä, mutta noin joka viidettä joko ei tavoitettu tai henkilö ei halunnut osallistua.

Kooste haastateltujen asiakkaiden vastauksista

 • Mukana olleet asiakkaat olivat aiemmin lainanneet kirjat CD-levyinä. Suurin osa kuunteli äänikirjoja päivittäin.
  –      noin puolet luki kokeilun aikana kirjoja yhtä paljon kuin aiemminkin
  –      37 % kuunteli kokeilun aikana enemmän kuin aiemmin
  –      13 % kuunteli vähemmän kuin aiemmin
 • Lainaustavan muutos oli parannus 61 %:n mielestä ja heikennys 6 %:n mielestä.
 • Kokeilun hyvinä puolina pidettiin palvelun yksinkertaisuutta ja nopeutta ja sitä, ettei lainaamista varten tarvinnut enää mennä kirjastoon.
 • Vain 1/3 haastatelluista ilmoitti, että ongelmia oli ollut. Ongelmat koskivat palvelun tai laitteen käyttöä, hidasta latautumista ja vaikeutta vaihtaa lehtikuuntelusta kirjan kuunteluun.
 • Kokeilun aikana asiakkaat saivat tukea sekä äänilehtikuuntelua järjestävältä taholta (Taltidningshjälpen) että kirjastoista. Asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa tukeen.
 • 98 % mukana olleista aikoo jatkaa edelleen ja lähes kaikki suosittelisivat palvelua ystävälleen.

Kooste haastateltujen kirjastojen henkilöiden vastauksista

 • Kokeilu on säästänyt aikaa, kun ei enää ole tarvinnut asiakkaita varten ladata ja siirtää tiedostoja CD-levylle, postittaa levyjä eikä karhuta palautumattomia levyjä.
 • Yleensä koettiin, että tämän asiakasryhmän palvelu sujui kokeilun aikana aiempaa paremmin (40 % haastatelluista koki näin), mutta pienissä kirjastoissa oli joskus hankalaa, kun asiakas soitti tilatakseen kirjoja eikä puhelimeen aina ehditty vastata.
 • Puutteina mainittiin lainaukseen liittyviä tilanteita, esim. kirjasto ei suoraan näe, milloin asiakas on lukenut kirjan ja milloin hänelle pitäisi lainata lisää.
 • Kirjastot kertoivat saaneensa hyvin tukea resursseja palvelun hoitamiseen ja 2/3 vastanneista kertoi aktiivisesti tarjonneensa asiakkaalle liittymistä kokeiluun.
 • Parannusehdotuksina toivottiin helpommin navigoitavaa sivustoa, yksinkertaisempaa tekniikkaa ja sitä, että palvelua voisi tarjota muillekin kuin jo äänilehtiä tilanneille.

Jatkosuunnitelmat

Koska mitään mittavia ongelmia ei ilmennyt, kokeilua päätettiin laajentaa. Nyt millä tahansa alueella toimiva kirjasto voi ottaa kokeilun toimintamallin käyttöönsä.

Toimintamalli

Näin kirjastot toimivat aloittaessaan palvelun tarjoamisen:

 • Kirjasto ottaa yhteyttä MTM:ään ja kertoo, että tulee mukaan palvelun tarjoamiseen.
 • Kirjasto markkinoi asiakkaille palvelua. Huom! Asiakkaan täytyy olla äänilehtilainaaja, koska sopiva kuuntelulaite ja siihen liittyvä internetyhteys pitää olla olemassa.
 • Asiakkaan lehtikuuntelutiliin liitetään äänikirjan kuuntelumahdollisuus.
 • Kun asiakas on liitetty uuteen palveluun, kirjasto lainaa MTM:n palvelun kautta asiakkaan tilille äänikirjoja. Saman kirjan voi lainata yhtä aikaa useammalle asiakkaalle.
 • Asiakkaan toiveita voi lisätä ennakkoon myöhemmin lainattavaksi ja jo luetut kirjat on merkitty.
 • Kirjalainat siirtyvät kerran tunnissa (päiväsaikaan) laitteille. Asiakkaan kuuntelulaite päivittyy, kun se avataan. Kirjat siirtyvät kuuntelulaitteen listalle kuunneltaviksi.
 • Asiakas ilmoittaa kirjastoon, milloin kirjat on kuunneltu. Kirjasto poistaa luetut kirjat ja lainaa tilille lisää.
 • Jos asiakkaalla (tai kirjastolla) on ongelmia tai kysyttävää laitteen toiminnasta, hän ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla äänilehtipalveluun (Taltidningshjälpen). Äänilehtipalvelu toimii alueellisesti.
 • Jos asiakkaalla tai kirjastolla on kysyttävää äänikirjoista, yhteys otetaan MTM:ään.

Entä Suomessa?

 • Myös Celiassa on kokeiltu vastaavan tyyppistä äänikirjojen suorasiirtoa kuuntelulaitteeseen. Kokeilu toteutettiin vuosina 2009-2014 yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa.
 • Projektin päättyessä kesällä 2014 käyttäjiä oli noin 400 ja toimintaa päätettiin jatkaa.
 • Kun tilannetta tarkasteltiin kesällä 2016, käyttäjämäärä oli laskenut neljänneksellä ja näistäkin osa lainasi verkkolainojen sijaan CD-levyjä. Palvelun ylläpitoa näin pienellä käyttäjämäärällä ei ollut mahdollista jatkaa ja toiminta päättyi.
 • Asiakkaat pitivät lopulta CD-lainausta Dave-mallia kätevämpänä ja Ruotsin tavoin monet Dave-asiakkaat lainasivat myös CD-levyjä.
 • Esteenä asiakasmäärän lisääntymiseen nähtiin se, että muiden kuin näkövammarekisteriin lisättyjen henkilöiden piti itse hankkia internetyhteys tätä varten.
 • Ne, joilla jo oli internetyhteydet, siirtyivät verkkokuuntelijoiksi. Osalla käyttäjistä esiintyi teknisiä ongelmia eikä Suomessa ole Ruotsin kaltaista alueellista laitetukiverkostoa.

Mitä Celialle jäi Ruotsin kokeilusta mieleen?

Samantyyppinen kokeilu oli meillä meneillään muutamia vuosia sitten ja voimme nähdä, että suurimmat ongelmat ovat edelleen pysyneet samoina. Uutta vastaavaa kokeilua ei nyt kannata siis aloittaa.

Mutta kiinnostavalta näytti tuo malli, että kirjasto pystyy lainaamaan asiakkaan tilille kirjoja. Tulemme varmaan lähivuosina muokkaamaan rekisteröintinäkymää. Jos kirjastossa haetaan oman kirjaston Celianet-näkymässä oleva asiakas, niin asiakkaalle voisi lisätä lainoja. Tällä voisi olla käyttöä paitsi kotipalveluasiakkaiden asiakaspalvelussa kuin myös koululla, joissa opettaja voisi lisätä oppilaalle oikeat kurssikirjat sovellukselle.

Lähteet:

Rapport: Talboken kommer (pdf)

Ruotsin ohjeita Talboken kommer -palveluun rekisteröiville (doc)

Talboken kommer -palvelun esittelyvideo https://youtu.be/jr7qwWLH9qI

Perustietoa Talboken kommer -toiminnasta http://www.legimus.se/207112/talboken-kommer

Ohjeita Talboken kommer -toiminnan aloittamiseen https://www.legimus.se/207113/kom-igang

Celian Dave-kokeilusta https://www.celia.fi/news/dave-palvelusta-kirjat-suoraan-daisy-soittimeen/

Dave-palvelun loppuraportti 2014 (pdf)

 

Tiedot kokosi Elina Kilpiö Celiasta 22.3.2018