Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Leikitäänkö? : lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa

Leikitäänkö? : lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa

1900-luku mielletään Suomessa sotien ja kriisien mutta myös teollistumisen, kaupungistumisen ja parantuvan hyvinvoinnin vuosisatana. Katveeseen ovat kuitenkin jääneet lapset, jotka elivät tätä maailmaa todeksi kotona ja koulussa, pihoilla kaveriporukoissa tai yksin – seuraa enemmän tai vähemmän kaivaten. Leikitäänkö? avaa koskettavasti, millaista oli suomalaislasten elämä eri vuosikymmeninä tilanteissa, kun aikuiset eivät olleet aktiivisesti läsnä. Millaisia leikkejä leikittiin ja keiden kanssa? Miten ystävyyssuhteet syntyivät, ja mitä ne merkitsivät? Kuinka lapsuus vaihtui nuoruuteen kavereiden kesken? Teos tuo esille myös synkkiä sävyjä, kuten kiusatuksi tulemista, ja paljastaa, millä tavoin aikuisten maailma ja sen normit ja arvot näkyivät lasten tekemisissä tai kirjoittamattomissa säännöissä. Muisteluihin ja haastatteluihin pohjautuvassa teoksessa lapsuudestaan kertovat avoimesti myös monet tunnetut henkilöt, kuten Tarja Halonen, Gustav Hägglund, Jenny Lehtinen ja Antti Holma.

Log in

Book info

Author Malinen, Antti, kirjoittaja.
Reader Rajalin, JuhaniSaksman, Anna
Language fin
Duration 17 h 24 min
Publication info Helsinki Gaudeamus 2022 (Helsinki Book Brothers 2022)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (17 h 24 min)
Notifications Yhteistuotanto kustantajan kanssa.Vertaisarvioitu.
Publication info [Helsinki], Gaudeamus [2022]. 496 s. 978-952-345-168-1.
Keywords arvot (käsitykset) henkinen väkivalta historia kasvatus kiusaaminen kokemukset koulukiusaaminen lapset (ikäryhmät) lapsuus leikit leikkiminen muistot nuoret nuoruus ryhmädynamiikka ryhmäkäyttäytyminen sosiaalinen vuorovaikutus sosiaaliset normit sosiaaliset suhteet Suomi syrjintä vallankäyttö valta vertaissuhteet ystävyys