Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Jag studerade en gång vid en underbar fakultet

Jag studerade en gång vid en underbar fakultet

Snön yr överTenala kyrkogårdVi tänder ljus för attde döda skall vara mindreensamma, vi tror att de ärunderställda samma lagarsom vi. Ljusen blinkar oroligt:de döda längtar kanske eftersällskap, vi vet ingenting omderas verksamhet, snön yrDe döda tiger som bomull.(...)Tua Forsström är en av Nordens främsta lyriker. Hennes dikt är klar men mångtydig och hennes författarröst går inte att ta miste på. I år har hon som första finlandssvenska författare valts in i Svenska Akademien.Jag studerade en gång vid en underbar fakultet (första gången utgiven 2003) innehåller samlingarna Snöleopard (1987), Parkerna (1992), Efter att ha tillbringat en natt bland hästar (1997) och diktsviten Mineraler (2003).

Log in

Book info

Author Forsström, Tua, författare.
Reader Forsström, Tua
Language swe
Duration 2 h 10 min
Publication info Helsingfors Schildts & Söderströms 2022 (Åbo Book Sounds 2022)
Physical description talbok Daisy 2.02 (2 h 10 min)
Notifications Samproduktion med förlaget. Yhteistuotanto kustantajan kanssa.
Publication info Helsingfors, Schildts & Söderströms 2019. 170 s. 978-951-52-4952-4.
Keywords dikter finlandssvensk litteratur finlandssvenska skönlitteratur