Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Mitä musikaalisuus on?

Mitä musikaalisuus on?

Musikaalisuus kuuluu meille kaikille synnynnäisesti. Ilman musikaalisuutta ei olisi musiikkia, kykyä ymmärtää musiikkia tai esittää sitä mitä moninaisimmissa muodoissa. Musikaalisuuteen liittyy yksilöllisiä eroja, mutta kykyjä voidaan kehittää missä tahansa elämänvaiheessa. Hyvä soittotaito ei välttämättä edellytä varhain aloitettuja opintoja eikä myöskään poikkeuksellista musikaalisuutta. Soittamiseen liittyvä lahjakkuus saavutettuna kykynä on monen tekijän tulos ja ilmenee vain harvoin jo hyvin nuorella iällä. Sen sijaan synnynnäinen lahjakkuus esimerkiksi poikkeuksellisen musikaalisuuden muodossa ei tee kenestäkään vielä hyvää soittajaa. Tämä kirja on kattava tietopaketti musikaalisuudesta, lahjakkuudesta ja sen tunnistamisesta, lasten musiikillisesta kehityksestä, harjoittelutaidoista, musisointiin liittyvistä fyysisistä rasitusvaivoista ja soittoharrastuksen aloittamisessa huomioitavista asioista. Kirja tarjoaa vastauksia lukuisiin kysymyksiin, joita esimerkiksi vanhemmat kohtaavat pohtiessaan soittoharrastuksen, musiikkileikkikoulun ja musiikkioppilaitosten tarjoaman opetuksen soveltuvuutta omalle lapselleen. Soitonopiskelua monipuolisesti käsittelevänä tietopakettina kirja soveltuu myös varttuneemmille musiikinharrastajille, musiikinopiskelijoille ja musiikinopettajille. Kirjoittaja on musiikkiin erikoistunut tietokirjailija.

Log in

Book info

Author Nurmi, Mikko, kirjoittaja.
Reader Rauvala, Tapio
Language fin
Duration 5 h 44 min
Publication info Helsinki Celia 2021 (Helsinki Näkövammaisten liitto 2021)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (5 h 44 min)
Publication info Tampere, Vastapaino 2019. 200 s. 978-951-768-709-6.
Keywords harrastajamuusikot harrastukset musiikki lahjakkuus lapset (ikäryhmät) musiikin harrastaminen musiikkikasvatus musikaalisuus soittaminen taiteellinen lahjakkuus