Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Saavutettava viestintä : yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä

Saavutettava viestintä : yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä

Viestin välittymistä voivat rajoittaa aistivammat, kuten sokeus tai kuurous, erilaiset kognitiiviset rajoitteet tai kielirajoitteet, esimerkiksi maahanmuuttajilla vielä puutteellinen kielitaito. Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi osallistua yhteiskuntaan – arkeen, työelämään ja kulttuuririentoihin – haluamallaan tavalla. Useimmiten saavutettavuus myös tehostaa viestintää. Se kuitenkin edellyttää kohderyhmien tarpeiden tuntemista ja eriytynyttä asiantuntemusta sekä monenlaisten välineiden hallintaa. Saavutettava viestintä esittelee käytännönläheisesti ja konkreettisesti, millaisia keinoja erilaisten rajoitteiden ylittämiseen on. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen ohella saavutettavuus voi tarkoittaa viestinnän monipuolista hyödyntämistä. Miltä kuulostaisi sarjakuvan muodossa esitetty oikeudellinen teksti? Teos myös osoittaa, että saavutettavuus palvelee kaikkia. Esimerkiksi julkisten palvelujen tekstejä tarvitaan usein monella kielellä. Selkokielinen teksti on helpompi konekääntäjälle, mikä voi vaikuttaa sen kääntämiskustannuksiin. Teos soveltuu kääntämisen ja tulkkauksen sekä niiden lähialojen opetukseen. Se on erityisen hyödyllinen myös poliitikoille, virkamiehille ja julkisten palvelujen tuottajille.

Log in

Book info

Language fin
Publication info Helsinki Celia 2021 (Helsinki Celia 2021)
Physical description elektroninen kirja Daisy 2.02 (4,38 Mt)
Notifications Vertaisarvioitu.
Publication info [Helsinki], Gaudeamus [2020]. 392 s. 978-952-345-082-0.
Keywords edistäminen erityisryhmät kansalaiset kääntäminen maahanmuuttajat monimuotoisuus osallisuus palvelut saavutettavuus selkokieli tulkkaus viestimet viestintä yhdenvertaisuus