Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta

Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta

Oppikirja.

Log in

Book info

Reader koneääni, Elina
Language fin
Duration 20 h 20 min
Publication info Helsinki Celia 2020 (Helsinki Celia 2020)
Physical description DaisyTrio 2.02 (20 h 20 min)
Level of education Korkeakoulu
Publication info Jyväskylä, Suomen kasvatustieteellinen seura 2016. 388 s. 978-952-5401-73-8
Keywords aikuiset aikuisuus ajattelu asiantuntijuus filosofia hiljainen tieto kehitys kognitiivinen psykologia kognitio moraali oppiminen sosiaalinen toimintakyky systeemiajattelu tiedonkäsitys tieteellinen ajattelu tieto