Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Nationalstaten : Finlands svenskhet 1922-2015

Nationalstaten : Finlands svenskhet 1922-2015

I bokseriens avslutande del skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Finlands frigörelse från det ryska imperiet 1917 innebar en vändpunkt också för landets svenska kulturarv och befolkning. Åren därpå tillkom de lagar som skapade grunden för landets tvåspråkiga offentlighet fram till våra dagar. Mellankrigstidens intensifierade strid mellan finsk- och svensksinnade avlöstes under andra världskriget av en språkfred som blev bestående. I efterkrigstidens och kalla krigets Finland ställdes finlandssvenskarna inför nya utmaningar. Perioden präglades av ekonomiska och sociala omvandlingar, en stärkt nationell enhetskultur och en minskning av den svenska språkgruppen. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det svenska, som dock på senare tid blivit föremål för förnyade politiska angrepp.

Log in

Book info

Author Meinander, Henrik, författare.
Reader Söderholm Jan-Christian
Language swe
Duration 18 h 33 min
Publication info Helsingfors Celia 2019 (Helsingfors Synskadades förbund 2019
Physical description talbok Daisy 2.02 (18 h 33 min)
Series Finlands svenska historiaSkrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 4702:4
Original publication info Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland 2016. 335 s. 978-951-583-355-6.
Keywords Ahvenanmaa historia finlandssvenska finlandssvenskar finlandssvenskhet finskspråkiga förvaltningshistoria hallintohistoria Suomi kansallinen identiteetti itsenäisyyden aika Suomi kielellinen identiteetti ruotsinkieliset kielipolitiikka kulttuurihistoria kulturhistoria nationell identitet självständighetstiden Finland poliittinen historia politisk historia ruotsinsuomalaiset samhällsutveckling nationalstat språklig identitet svenskspråkiga språkpolitik suomenkieliset suomenruotsalaiset suomenruotsalaisuus historia Suomi historia yhteiskuntakehitys kansallisvaltio Åland historia