Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Bomullsängeln

Bomullsängeln

Den svenska moderna skönlitteraturen har haft sina mästare i att sammanfatta stora skeenden i romansvitens form och genom den vanliga människans livsöde: Vilhelm Mobergs utvandrarromaner, Sara Lidmans jernbaneepos och Kerstin Ekmans Katrineholmssvit. Med Susanna Alakoskis kommande fyra romaner kan vi lägga till ytterligare en svit med samma ambition och förmåga att sammanfoga yttre och inre världar. Den börjar i det tidiga nittonhundratalets Finland, för att sluta i Sverige i våra dagar. Landet är nytt, tiden är ny. Men det är samma hårda arbete, samma fabriker.Första delen, Bomullsängeln, berättar historien om Hilda, som kastas ut från en trygg tillvaro som bonddotter i Österbotten efter att ha blivit gravid utom äktenskapet. Hilda får slita ont som piga på en gård inte långt hemifrån. Bomullen blir vägen ut, på en och samma gång en välsignelse och en ny boja.Bomullsängeln är en mäktig roman om flickors utsatthet, om kvinnlig vänskap och bildningstörst, en berättelse om hur tiden vi lever i kan avgöra våra liv i högre grad än de val vi har möjlighet att göra.

Log in

Book info

Author Alakoski, Susanna, författare.
Reader Raatikainen, NinaRosén, Karin
Language swe
Duration 11 h 48 min
Publication info Johanneshov MTM 2019 (Johanneshov MTM 2019)
Physical description DaisyTrio 2.02 (11 h 48 min)
Publication info Stockholm, Natur och Kultur 2019. 431 s. 978-91-27-16049-1.
Keywords arbetare bomullsindustri fabriker Finland historiska romaner kvinnans ställning kvinnolitteratur kvinnor ogifta mödrar romaner skönlitteratur svensk litteratur Vasa vänskap