Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Matikkaa pisteillä : matematiikan pisteoppimateriaali. Luokille 3-4 [tiheää harvalla].

Matikkaa pisteillä : matematiikan pisteoppimateriaali. Luokille 3-4 [tiheää harvalla].

Pisteoppimateriaalin sisältö: osa 1: Yhteen- ja vähennyslaskut luvuilla 0-10 000; osa 2: Kerto- ja jakolaskut; osa 3: Geometria, mittaaminen ja kello; osa 4: Murtoluvut ja desimaaliluvut; osa 5: Ongelmanratkaisu, sanalliset tehtävät ja ohjelmointi. Oppikirja.

Log in

Book info

Language fin
Publication info Helsinki Celia 2019 (Helsinki Celia 2019)
Physical description pistekirja (13 sid.)
Notifications Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti 3.-4. luokkien käyttöön, mutta toimii laajemminkin esimerkiksi yksilöllistetyn matematiikan opetuksessa ja eriyttämisessä. Materiaali noudattaa vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelmaa.Sisältää painetun tekstin pistetekstin yläpuolella.
Level of education Peruskoulu
Publication info Helsinki, Celia 2019.
Keywords opetus matematiikka yksilöllistäminen opetussuunnitelmat perusopetus oppikirjat matematiikka peruskoulu alakoulu pistekirjat