Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Svart gryning : fascismen i Finland, 1918-44

Svart gryning : fascismen i Finland, 1918-44

Det prisbelönta pionjärverket Svart gryning skärskådar den finska fascismens utveckling och dess oerhört stora inflytande över det finska samhället 1918 44. Under den tiden spreds den hatiska världsbilden öppet och fick stöd av näringslivets och samhällets toppskikt.För första gången ges här en heltäckande bild av den finska fascismen under mellankrigstiden och andra världskriget, dessutom visas hur ideologin levt vidare och hur nära vårt grannland faktiskt var en fascistisk statskupp.Boken tilldelades Statens pris för informationsspridning av finska undervisnings- och kulturministeriet 2017.

Log in

Book info

Author Roselius, Aapo, författare.
Reader Thorborg, Elisabet
Language swe
Duration 24 h 16 min
Publication info Johanneshov MTM 2019 (Johanneshov MTM 2019)
Physical description DaisyTrio 2.02 (24 h 16 min)
Publication info Stockholm, Lind & Co 2018 428 s. 978-91-7779-080-8.
Keywords aatehistoria aatteet vaikutteet Eurooppa 1800-luku fascism historia Finland 1920-talet 1930-talet fasismi historia Suomi 1920-luku 1930-luku Finland historia 1920-talet 1930-talet idéhistoria intellektuella högerrörelser Lapporörelsen lapuanliike Mäntsälän kapina Mäntsäläupproret nationalism nationalismi poliittinen historia poliittinen osallistuminen poliittinen väkivalta oikeistoliikkeet poliittiset liikkeet politisk aktivitet politisk historia politiska rörelser politiskt våld högerrörelser Suomi historia 1920-luku 1930-luku tankar (idéer) intryck Europa 1800-talet älymystö oikeistoliikkeet