Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Nepsyt : erityistä elämää

Nepsyt : erityistä elämää

NEPSYT – erityistä elämää on elämänmakuinen kokoelma neuropsykiatrisesti oireilevien ja heidän läheistensä kirjoituksia elämästä neuropsykiatrisen erityisyyden kanssa. Kirja valottaa oireyhtymien koko monipuolista kirjoa, rikkoo ennakkoluuloja ja lisää ymmärrystä nepsy-oireisten erityispiirteistä ja tarpeista. Nepsy-oireita esiintyy noin 15 prosentilla suomalaisista. Neuropsykiatrisiin oireyhtymiin luetaan muun muassa autismi ja asperger, tourette sekä adhd ja add. Nepsy-häiriöt esiintyvät usein yhdessä, ja yleensä liitännäisoireita on paljon. Oireyhtymiin liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä nepsy-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tiedolla ja oikeanlaisella tuella on suuri merkitys niin oireisille ja heidän läheisilleen kuin koko yhteiskunnalle: tunnistamaton ja hoitamaton neuropsykiatrinen häiriö lisää syrjäytymisriskiä, mutta toisille neuropsykiatrinen erityisyys on myös voimavara. Kirja antaa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille arvokasta tietoa oireyhtymistä ja toimii myös vertaistukena. Se on loistava apu nepsy-oireisten kanssa työskenteleville sekä palveluja suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Kirjoitusten keruun on toteuttanut Vaasanseudun ADHD-yhdistys. Kirjan toimittajat, palvelukehittäjä Essi Jäntti ja erityisopettaja Riitta Savinainen ovat molemmat neuropsykiatrisia valmentajia, nepsy-kokemusasiantuntijoita ja nepsy-lasten vanhempia.

Log in

Book info

Reader Vilhunen, Anu
Language fin
Duration 9 h 28 min
Publication info Helsinki Celia 2019 (Helsinki Näkövammaisten liitto 2019)
Physical description äänikirja Daisy 2.02 (9 h 28 min)
Notifications Kirjaan on koottu nepsy-henkilöiden ja heidän läheistensä tarinoita.Teos on tehty yhteistyössä Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry:n ja Autismin Kirjon Pohjalaiset ry:n kanssa.
Publication info Hämeenlinna, Karisto Oy [2018 978-951-23-6218-9.
Keywords ADHD arkielämä Aspergerin oireyhtymä autismi autismikirjon häiriöt diagnostiikka kuntoutus neuropsykiatria häiriöt omaiset kokemukset potilaat kokemukset sosiaalinen vuorovaikutus Touretten oireyhtymä