Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppikirja. Yhdessä tekeminen monialaisuuden ja moniammatillisuuden syventäjänä / Jari Helminen -- Asiakaslähtöisyyden periaatteet ja toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa / Susanna Hyväri -- Kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen ja tilannearviointi ohjaustyössä / Pirjo Helminen ja Kirsi Sukula-Ruusunen -- Psykososiaalinen ohjaus - malli sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastyön ja integraation kehittämiseen / Terttu Sayed ja Jari Helminen -- Lastenneuvola ja varhaiskasvatus yhteistyössä sateenkaariperheiden tukena / Inga Klen ja Marjaana Marttila-Ojala -- Miten ehkäistä koulukiusaamista peruskoulussa / Aino-Elina Pesonen ja Annukka Armanto -- Verkosto harhailevan nuoren tukena / Mari Pulkkinen ja Ria Juhanpelto -- Moniammatillinen yhteistyö lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa / Sabina Hentilä, Sanna-Liisa Liikanen ja Tarja Pelkonen -- Työterveyshuollon palveluohjaus perhe-elämän kriiseissä / Jaana Tilli ja Marianne Neuvonen -- Monikasvoinen masennus - masentuneen aikuisen hoito ja kuntoutus sosiaali- ja terveyspalveluissa / Kaisu Maunuksela ja Eeva Nykänen -- Lähisuhdeväkivalta koettelee tunnistamista ja toimijuutta / Eija Noppari ja Vuokko Nietola -- Asiakkaana maahanmuuttaja / Maire Vuoti -- Syöpäpotilaan puolison ja perheen osallisuus syövän hyvässä hoidossa / Piia Kekäläinen, Silja Jokinen, Ari Rahko ja Kristiina Hanhirova -- Ikäihmisten kotihoito monialaisena yhteistyönä - toimintakyvyn näkökulma / Riikka Tuominen ja Kaija Tuuri -- Iäkkäiden ihmisten yksinäisyys ja sen lievittäminen / Anu Jansson ja Ulla Lahtela -- Työnohjaus moniammatillisuuden rakentajana / Marja Lindholm ja Ilse Vogt.

Log in

Book info

Reader Koneääni Esa
Contributors

Armanto, Annukka, kirjoittaja,

Helminen, Jari, kirjoittaja,

Language fin
Duration 17 h 5 min
Publication info Helsinki Celia 2018 (Helsinki Celia 2018)
Physical description DaisyTrio 2.02 (17 h 5 min)
Level of education Korkeakoulu
Original publication info Helsinki, Edita 2017. 279 s. 978-951-37-7226-0.
Keywords asiakaslähtöisyys asiakastyö sosiaaliala asiakastyö terveysala moniammatillisuus sosiaalipalvelut moniammatillisuus terveyspalvelut neuvonta asiakkaat sosiaalityö osallisuus asiakkaat palveluohjaus sote-uudistus työnohjaus yhteistyö sosiaalihuolto terveydenhuolto