Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Muittalus samid birra

Muittalus samid birra

Saamelainen kirjailija Johan Turi (1854-1936) kertoo kirjassa saamelaisten elämästä entisinä aikoina. Kirja sisältää arvokasta itse elettyä kansatieteellistä kuvausta. Kirja on kirjoitettu tornionsaamen murteella, sen alkuteos julkaistiin v. 1910. Johan Turi (1854-1936) samisk författare, ger på tornesamisk dialekt en självupplevd och etnologiskt värdefull skildring av samernas liv sådant det tedde sig i gamla tider. Den första upplagan publicerades 1910.

Log in

Book info

Author Turi, Johan.
Reader Magga, Ole Henrik
Language smi
Duration 6 h 11 min
Publication info Johanneshov Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2010 (Johanneshov MTM 2017)
Physical description talbok Daisy 2.02 (6 h 11 min)
Publication info Stockholm, Skolöverstyrelsen 1965. [Ny utg.
Keywords folktradition kansanperinne saamelaiset kansatiede saamenkielinen kirjallisuus samer etnologi samisk litteratur