Skip to main content Skip to login Skip to sitemap

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö

Teos perustuu oppimisteoreettiseen ajatteluun ja tutkittuun tietoon siitä, kuinka teknologia voi tukea oppimista ja opiskelua käytännössä. Oppikirja.

Log in

Book info

Reader koneääni, Esa
Language fin
Duration 17 h 3 min
Publication info Helsinki Celia 2016 (Helsinki Celia 2016)
Physical description DaisyTrio 2.02 (17 h 3 min)
Level of education Korkeakoulu
Publication info Porvoo; Helsinki, WSOY 2006. 278 s.. 951-0-32353-5.
Keywords metakognitio oppiminen motivaatio oppiminen ohjaus oppiminen teoriat oppiminen tunteet oppimisprosessi oppimistyylit oppimisvaikeudet oppimisympäristö sosiaalinen oppiminen teknologia opetuskäyttö tutkiva oppiminen verkko-oppiminen yhteisöllinen oppiminen